Развитието на Таекуон-до през десетилетията

Rating: 6.0/6. From 1 vote.
Please wait...

Как Таекуон-До се е променило през десетилетията 

от Matt Gibb – 4ти дан

Април 2009

 

Въведение

Въпреки че е сравнително ново бойно искуство, Таекуон-До се е променило осезаемо през годините от основоването му през 1955 до сега. От добока до формите и представянето на синусовата вълна, това което наричаме днес Таекуон-До е много различно от изкуството, което е практикувано през първите години.

Заглавието на тази статия вероятно е малко преувеличено. Тъй като аз не тренирам от 50-те или 60-те (Аз започнах през 1994), не мога да коментирам от личен опит как се е променило искуството през десетилетията. За това тази статия няма да обхване всички различия спрямо миналото, като начина, по-който тренираме или еволюцията на синусовата вълна и начина, по който са се изпълнявали формите и някои техники.

Вместо това, тя е насочена повече към техническите детайли и терминологията. Използвайки копие от първата книга на ген. Чой Хонг Хи за Таекуон-До, публикувана през 1965г. (забележете, че това предшества неговата Таекуон-До Енциклопедия, която е публикувана за пръв път през 1985) и сравнявайки съдържанието и с това, което знам днес след 15 години опит в Таекуон-До, се надявам да дам добро описание на това как ген. Чой Хонг Хи и пионерите в Таекуон-До са развили това бойно искуство през изминалия половин век.

Атакуващи и блокиращи повърхности 

 В книгата от 1965-та те са известни като „Ударни и блокиращи точки”.

В следващите три таблици са включени всички атакуващи и блокиращи повърхности (Ръка/Длан, Крак/Стъпало и други) споменати в новата Таекуон-До Енциклопедия и са сравнени с тези, които са описани в книгата от 1965-та.

Много от повърхностите са претърпяли незначителни промени (примерно само в имената) или са останали същите. Единствената съществена промяна се появява при Thumb-Knuckle Fist. Промените са в начина на образуване на повърхността и целите на удара.

Разбирасе не можем да кажем, че книгата от 1965-та със сигурност  съдържа всичко. Вероятно някои повърхности са пропуснати, било то умишлено или случайно. Вероятно не е имало място да се опишат всички повърхности и само най-важните са били отбелязани. А е възможно таблиците по-долу наистина да показват как Таекуон-До се е развило и разширило през последните 40 години. Не мога да кажа със сигурност. Въпреки това, тези таблици съдържат част от изторията на бойното ни изкуство.

Повърхности на ръцете

Повърхност Изменения
Forefist  Няма изменения и е била описана в книгата от 65-та като „живота” в Таекуон-До.
Back Fist  Няма изменения
Side Fist  Първоначално име “Hammer Fist
Under Fist  Първоначално име „Flat Fist”
Knuckle Fist:Fore-Knuckle FistMiddle-Knuckle FistThumb-Knuckle Fist  Промените са в начина на образуване на повърхността при Thumb-Knuckle Fist и целите на удара. В книгата от 1965-та ръката е отворена със сгинат и притиснат палец към дланта. Цел била челюстта.Днес ръката е затворена в юмрук с притиснат към показалеца палец. Цели са брадичката, лицето, слепоочието или слънчевият сплит.
Knifehand  Няма изменения
Reverse Knifehand  Няма изменения
Fingertips:Flat FingertipStraight FingertipUpset FingertipForefingerDouble FingertipThumbAngle Fingertip  В книгата от 1965-та са означени като „Spear Finger”. Описани са само 4 вида: Flat Spear FingerStraight Spear Finger—————————–Single Spear FingerDouble Spear Finger —————————–—————————–
Single Spear Finger
Arc Hand  Няма изменения
Elbow  Няма изменения
Forearm:Outer ForearmInner ForearmBack ForearmUnder Forearm  Единственото изменение от 1965-та е въвеждането на Under Forearm
Palm  Първоначално име “Palm Fist”
Finger Pincers  Няма изменения
Back hand  Няма изменения
Palm Heel  Няма изменения
Bow Wrist  Няма изменения
Bear hand  Няма изменения
Base of Knifehand  Няма изменения
Thumb Ridge  Няма изменения
Long Fist  Липсва в книгата от 1965-та година
Open Fist  Липсва в книгата от 1965-та година
Back Hand  Липсва в книгата от 1965-та година
Press Finger  Липсва в книгата от 1965-та година
Finger Belly  Липсва в книгата от 1965-та година

Повърхности на краката

Както става ясно от таблицата много от повърхностите не са споменати в книгата от 1965.

Повърхност  Изменения  Повърхност  Изменения 
Footsword  Няма изменения Side Sole  Липсва в книгата от 1965-та година
Ball of the foot  Първоначално име „Front Sole”  Outer Ankle Joint  Липсва в книгата от 1965-та година
Back Sole  Няма изменения Inner Ankle Joint  Липсва в книгата от 1965-та година
Knee  Няма изменения Tibia  Липсва в книгата от 1965-та година
Back Heel  Първоначално име „Heel”  Inner Tibia  Липсва в книгата от 1965-та година
Instep  Няма изменения Outer Tibia  Липсва в книгата от 1965-та година 
Toes  Няма изменения Back Tibia  Липсва в книгата от 1965-та година 
Side Instep Липсва в книгата от 1965-та година  Shin  Липсва в книгата от 1965-та година 
ReverseFootsword Липсва в книгата от 1965-та година  Toe Edge  Липсва в книгата от 1965-та година 

  Други Повърхности

Повърхност  Изменения 
Head: Forehead Occiput  Няма изменения
Shoulder  Няма изменения

Позиции

Повечето от позициите, които познаваме днес в Таеквон-До са съществували и през 1965-та, въпреки, че някои са имали различни имена или са се изпълнявали с малки разлики. Две от днешните позиции не са отбелязани ж книгата от 1965-та. Това са Vertical Stance и Bending Stance. Ккато при атакуващите и блокиращите пожърхности, ние няма как да сме сигурни защо тези две позиции не са били включени в книгата от 1965-та, но при преглеждане на формите смятам, че можем да направим заключение.

За пръв път се сблъскваме с „Bending Stance” в движение номер 7 от Won-Hyo

(“Right Bending Ready Stance Type A”). Вкнигата от 1965-та, това движение е описано без термина „Bending Stance”:

• “Bring right foot to left foot and then bring left fist on right fist while pulling left foot

to right knee joint”.

Откриваме подобно описание за „Bending Ready Stance Type B” в движение 9 от Ko-Dang:

• “Raise right knee turning the face to C while executing

middle section wedging block with both outer forearms”.

За пръв път срещаме Vertical Stance в движение 7 от Hwa-Rang.

Отново, движението е описано без Vertical Stance:

• “Execute downward strike to A with right knifehand while

standing up pulling right foot slightly toward left foot”.

В заключение: изглежда, те не са били развити като цялостни и самостоятелни позиции.

Друга осезаема разлика се забелязва и в измерването на позициите. Днес използваме широчината на раменете, но през 1965-та изглежда, позициите са се измервали в футове (императивната мярка от 12 инча). Моето обяснение за това е, че използването на широчината на раменете позволява позицията да отговаря на размерите на изпълнителя; както и да е, тази практика не е безгрешна, тъй като висок човек с тесни рамене ще има сравнително къса позиция спрямо значително по-нисък човек със същата широчина на раменете.

В кингата от 65-та се забелязва и малка разлика в термина „Low Stance”. Днес това означава по-дълъг Walking Stance; но през 1965-та това е означавало, както по-дълъг “Walking Stance”, така и по-дълъг “L-Stance”.

Следващата таблица съпоставя позициите от 1965-та година до днес.

Модерни позиции Позиции от 1965-та година
Parallel Stance Parallel Stance
Close Stance Close Stance
Outer Open Stance Outer Open Stance
Inner Open Stance Inner Open Stance
Walking Stance Forward Stance:Описана е като 3 фута дълга и широка колкото раменете.От снимката се вижда, че предното коляно е изнесено малко по-напред от петата за разлика от днешното изпълнение.  
L-Stance Back StanceОписана е като 2 ½ фута дълга.  
X Stance X Stance
One-Leg Stance One-Leg StanceДругият крак докосва коляното на опорния.
Sitting Stance Riding Stance
Fixed Stance Fixed StanceОписана е като 3-фута дълга
Diagonal Stance Diagonal Stance
Crouched Stance Crouched Stance
Low Stance Low StanceИма две разновидности, които са по-дълги варианти на „ForwardWalking Stance” и „Back L-Stance”.  
Back Low Stance
Rear-Foot Stance Rear-Foot StanceДълга – 1/2 дължината на рамото
Vertical Stance Не е описана в книгата от 1965-та година, но се е използвала във формите без да е описана конкретно като „Vertical Stance”. В частност – движение 7 от Hwa Rang е описано като “Knifehand Downward Strike” – “…while standing up pulling the right foot slightly toward the left foot”.
Bending Stance Не е описана в книгата от 1965-та година, но се е използвала във формите без да е описана конкретно като „Bending Ready Stance”. В частност – движение 7 от Won Hyo е описано по следният начин  – „Bring rightfoot to left foot and then bring left fist on right fist while pulling left foot to right knee joint”.


Принципите

В книгата от 1965-та са споменати само четири принципа: Скромност,  Упоритост, Самоконторл и Непоколебим Дух. Три от тези принципи са останали до днес, но Скромността е заменена с Учтивост и Почтеност. Дали тези два принципа на Учтивостта и Почтеността са равни на принципа на Скромността?

Предполагам, че човек може да демонстрира учтиво поведение чрез скромността и обратното. Същото се отнася и за почтеността, а дори и повече; По мое мнение, двата нови принципа не са напълно еквивалентни на на принципа на Скромността.

Форми (Тул)

Вероятно най-голямата промяна в Таекуон-До се забелязва при формите. Книгата от 1965-та година съдържа 20 форми. В съвременният ITF има 24 форми и само 19 от 24-те са били и в оригиналната книга. Формите Eui Am, Yon Gae, Moon Moo и So San са липсвали през 1965, тъй като не са били създадени още. Съгласно книгата на Grandmaster CK Choi, те са създадени през следващата година (1966) и завършили списъка от 24 Chang Hon форми. Имало е още една промяна във формите. Това се е случило през 80-те със заместжането на Ko Dang с Juche.

Формите, които използваме днес са били(и още са) известни като “Chang Hon” форми.

Chang Hon е бил псевдонима на Choi Hong Hi; означава “Blue Cottage”.

Заедно със 20те Chang Hon форми е имало девет допълнителни форми от японски произход. Те са известни като Sho-Rin и Sho-Rei школи.Според книгата от 1965-та , характерно за Sho-Rin школата били леките и бързи движения.Sho-Rei школата изисквала бавни и мощни движения с цел развиване на мускулатурата.

Sho-Rin формите са Hei-An, Bat-Sai, Kouh-Shang-Kouh,

En-Bi и Ro-Hai.

Sho-Rei формите са Tet-Ki, Han-Getsu, Jit-Te и Ji-On.

Също интересно е, че Chang Hon формите днес не са във същият ред както преди. Всъщност, изглежда нищо не свързва дадена форма с определена степен или ранг.

Изучавайки движенията, описани във всяка от 20-те Chang Hon форми от 1965-та, откриваме някои разлики в начина на тяхното изпълнение днес. Някои разлики са малки (изпълнение на „fast motion” вместо „continuous” или използване на „forearm” вместо „knifehand”. На други места, разликите са единствено в терминологията. Обаче, също така има и големи разлики на места. Това е особено осезаемо в Tong-Il. Разликите са описани надолу  (и също така ще видите оригиналният ред на формите).

Chon Ji – Без изменения.

Dan Gun – Движения 13 и 14 (Low block,

Rising Block) са описани във fast motion.

Днес, ние ги изпълняваме в continuous motion.

Do San – движение номер 7 днес съществува под формата на освобождаване със завъртане от Flat Fingertip Thrust, последвано от завъртане, завършващо в Walking Stance Backfist High Side Strike. В книгата от 1965 не се споменава за освобождаването със завъртане.

Won Hyo – Без изменения (с изключение на описанието на това, което наричаме днес Bending Ready Stance).

Yul Gok – в движения 16-17 и 19-20, Middle-section Palm Hooking Blocks, първоначално е бил High-section Knifehand Hooking Blocks. Също така те са свързани с удар с ръка не в connecting motion, а във fast motion.

Joong Gun – движения 15 и 18 (освобождаването след Backfist High Side Strike) са описани като “Releasing Motion” (днес не се описват с този термин) и разликата е само в терминологията. Движения 14-15 и 17-18 днес се изпълняват отделно (normal motion), но първоначално са били във fast motion. Вместо това, движения 15-16 и 18-19 днес се изпълняват във fast motion.

Toi Gye – движения 7-8 (X-fist Pressing Block, Twin-fist Vertical Punch) днес се изпълняват в continuous motion, но първоначално са се изпълнявали във fast motion. Движения 10-11 (Obverse Punch, Reverse Punch) днес се изпълняват отделно (normal motion), но са се изпълнявали във fast motion.

Hwa Rang – второто и третото движение, днес се изпълняват отделно (normal motion), но първоначално са били във fast motion. Движение 5 е Upward Punch, но в началото това движение е описано като Middle-section Outer Forearm Block.

Choong Moo – Без изменения.

Kwang Gae – движение 12 (Right Knifehand Low Front Block,

striking left palm, in Close Stance) днес се изпълнява в normal

motion, но първоначално е изпълнявано в slow motion.

Po Eun – движения 5 и 23 днес са „Angle Punches”, но първоначално са били

 „Turning Punches”. Изглежда „Angle Punch”

Не се е използвал през 1965 (както и да е, разликата между Angle и

Turning Punch е малка). Движения 6-12 и 24-30 днес са свързани в continuous motion. Тази известна последователност първоначално се е изпълнявала във fast motion и се е прилагало за движения 3-11 и 21-29, които започват с Pressing Kick и завършват със вторият Elbow Back Thrust, но не включват Horizontal Punch.

Gye Baek – движения 5 и 6 (Rising Block и Low Block в continuous motion)

Са се изпълнявали във fast motion. Движения 37 и 38 (Reverse Knifehand Low

Guarding Block последван от Knifehand Low Guarding Block) днес се изпълняват в continuous motion, но в началото са се изпълнявали отделно (normal motion).

Yoo Sin – движения 4-5, 6-7, 10-11, 14-15, 16-19, 20-21 и 25-26 сега се изпълняват в continuous motion, но са изпълнявани във fast motion. Движения 45 и 48 са Angle Punches, но не са описани така в книгата от 1965-та година.Вместо това те са описани като удар с ръка пред срещуположната част на гръдният кош.

Choong Jang – движение 28 (Right Back Elbow Thrust) днес е в slow

motion, но първоначално се е изпълнявало в normal motion. Също така не е описано като „Back Elbow Thurst”, а “…bringing both fists to right hip”. Движения 50 и 52 днес се изпълняват като Open Fist High Punches, но в началото са били Middle-section Palm Pushing Blocks.

Ul Ji – движения 2-3 (X-fist Pressing Block, X-knifehand Rising Block) днес са свързани с continuous motion, но първоначално са били във fast motion. Движение 10 (Close Stance,

Twin Side Elbow Thrust) днес се изпълнява в normal motion, но първоначално е било в slow motion. Също така движение 10 е описано “…bringing both fists to the hips”. Движение 11 днес е във fast motion, за разлика от първоначалното изпълнение в normal motion. Движение 17 (Mid Air Kick) първоначално е описано като Flying Side Kick. Разбирасе, Mid

Air Kick е просто „side kick” изпълнен по време на завъртане във въздуха.

Sam Il – движение 4 „Middle-section Twisting Kick”, първоначално е било „Low Front Snap Kick”. Движения 6 и 9 днес са „wedging blocks” изпълнени с „Reverse Knifehand”. В началото са се изпълнявали с „Inner Forearm”. Движение 16

(Sweeping Kick) е било описано като “Tackling Kick”. Движения 30-31 (Outer

Forearm Front Block последван от High Punch) днес се изпълняват в continuous motion, вместо fast motion.

Ko Dang – вече не е част от формите в ITF.

Choi Yong – Движения 37 и 44 днес са Reverse Hooking

Kicks, вместо Reverse Turning Kicks; въпреки че Reverse Hooking Kick е разновидност на Reverse

Turning Kick. Choi Yong има 46 днес, но първоначално се е състоял от 45, липсвал е Sliding Fixed Stance Middle Punch

(днешното 46то движение).

Se Jong – Без изменения.

Tong Il – пълният списък на разликите в последната форма ме накара да ги представя в таблица.

Номер на движението  Днес 1965-та
2 Right Walking Stance, TwinKnifehand Horizontal Strike  Left Walking Stance, with bothknifehands extended horizontally to thesides (терминология). 
3 Right Rear Foot Stance, Left OuterForearm Middle Inward Block  Left L-stance, Right Inner ForearmMiddle Block. 
4 Left Walking Stance, Right Palm LowInward Block с ляв юмрук пред дясното рамо   Slip right foot into Right Walking Stance,Left Inner Forearm Middle Block 
1-4 Само движения 1 и 2 се изпълняват в slow motion  Движения 1-4 се изпълняват в slow motion. 
7 Stamping Motion, Right L-stance, LeftBackhand High Outward Strike  Right L-stance, Right Outer Forearm High Block и Left Outer Forearm Low Block
8 Right Inward Vertical Kick  Right Crescent Kick
Номер на движението  Днес 1965-та
9 Като 7, но в обратната посока Като 7, но в обратната посока
10 Като 8, но в обратната посока Като 8, но в обратната посока
11 Twin Palm Horizontal Strike Both Reverse Knifehands хоризонтално пред гърдите (терминология)
16 Right Downward Kick Left Front Snap Kick
17 Left L-stance, Right BackfistDownward Strike Right L-stance, Left Backfist Downward Strike
18 Като 16, но в обратната посока Като 16, но в обратната посока
19 Като 17, но в обратната посока Като 17, но в обратната посока
24-26 Normal Motion И 3-те движения се изпълняват в slow motion
30 Right Angle Fingertip High Thrust Right Fist Crescent Punch
34 Като 30, но в обратната посока Като 30, но в обратната посока
35 Right Reverse Knifehand LowGuarding Block Right Reverse Knifehand Low Block(терминология)
36 Като 35, но в обратната посока Като 35, но в обратната посока
46 High Back Kick Middle Back Kick
51 и 53 Normal Motion И двете движения се изпълняват в slowmotion
54 Right High Side Piercing Kick, thenClose Stance with Twin Side ElbowBack Thrust Right Walking Stance, Right Outer Forearm Rising Block
55 Sitting Stance, Left Middle SidePunch Left Walking Stance, Left Outer Forearm Rising Block

  

 Система на степените

Интересно е да се отбележи, че през 1965-та са описани 9 степени на черният колан в Таекуон-До, но има само 8 цветни колана и тяхните цветове са били различни от днешните: 

  • Бял колан – от 8-ма до 7-ма степен
  • Син колан – от 6-та до 5-та степен
  • Кафяв колан – от 4-та до 1-ва степен
  • Черен колан – от 1-ви до 9-ти дан

  

Състезания

Един от аспектите на Таекуон-до, в който промените са много по-лесни за проследяване са състезанията. Д ори през последните няколко години ITF направи промени, както в точкуването при спаринга, така и при правилата за силов тест. Не е сигурно дали в книгата от 1965-та състезателните правила са били пълни; С игурно е използван по-пълен комплект от правила. Правилата. Описани в модерната Таекуон-До Енциклопедия не са пълни и синхронизирани с днешният правилник. Но правилата, каквито са били през 1965-та година със сигурност са били коренно различни от днешните. Тази тема дава основание за отделна статия, разглеждаща еволюцията на Таекуон-До състезанията и заради това аз само ще представя малъко описание на точковата система от 1965-та:

Две точки се дават по време на спарринг за „Decisive Blow”[явен/решаващ] (когато атаката, използваща правилна атакуваща техника бъде спряна точно преди да достигне до жизнена точка),

„Absolute Block”[абсолютен/безусловен] (когато се изпълни правилен/точен блок, който наруши баланса на опонента и ако е нанесен с правилната блокираща повърхност), и „Laudable Technique” (няма описание).

Една точка се дава за „Complete Blow”[завършен] (удар с по-малка точност/фокус върху целта в сравнение с „Decisive Blow”, Тъй като баланс на противника е нарушен от непрекъснати атаки или ако противникът движи в атака), за „Effective Block”[ефективен] (блока е изпълнен с неправилна повърхност или блокът е изпълнен неправилно, или е използвано избягване), и Commendable Attitude (няма описание).

Рожденният ден на Създателя

Днес приемаме 9-ти Ноември 1918г. за рожденната дата на Генерал Чой. В книгата от 1965-та е посочен 22-ри Декември 1918-та. Причината за това несъответствие са различията между старият, корейски календар и западният Грегориански календар. Генерал Чой е избрал да празнува рожденният си ден на 9ти Ноември, въпреки, че реалният му рожден ден спрямо западният календар е на 22-ри Декември.

Заключение

През 1965-та, Таекуон-До е било само на 10 години и карате корените му са били много по-очевидни отколкото днес. Не е изненадващо, че терминологията се е променила през десетилетията. И също така, че са открити или създадени нови техники и движения. Най-изнеадващото (поне за мен) са многото различия в движенията във формите. Някои са били напълно променени. Обърнете внимание на движение 54 от Tong-Il. Дали това показва, че формите не са фиксирани и могат да се променят още с времето? Или това, че някои от оригиналните движения са сметнати за прекалено лесни? Може и никога да не разберем отговора. Въпреки, че Генерал Чой вече не е жив, аз вярвам, че Таекуон-До може да продължава да расте и да се развива и ще бъде наистина интересно да се види как ще изглежда след още 40 или 50 години.

            Превод: Б. Симеонов

(Visited 145 times, 1 visits today)
Rating: 6.0/6. From 1 vote.
Please wait...