Обяснение на вълната от GM Trajtenberg ITF-V

Rating: 4.3/6. From 3 votes.
Please wait...

Една от типичните страни на Таекуон-до е вълната, която може да бъде обяснена като слабо снишаване, вдигане и сваляне на тялото, което води до сила на движението. Може да бъде изпълнена в движение или на място, запазвайки или променяйки началната позиция.

От началната позиция А движението започва с фаза 1 „отпускане“ посредством свиване на коляното и снижаване на тялото. От точка B започва фаза 2 „бързо придвижване“ с повдигане посредством опъване на коляното до точка C „средата на движението“, където височината е същата като в началната позиция A. Фаза 2 продължава с повдигане до точка D „най – високата точка“, след което движението продължава напред и надолу до крайната позиция E „моментът на удара“.


Подобен специфичен начин на движение бил въведен от създателя на Таекуон-до, поради две причини:

  1. Отпускането.
  2. Увеличаване на скоростта чрез повдигане.

Знаем, че отпускането е предпоставка за повишаването на скоростта на движението и изпълнението на техниката.

Да припомним, че Енергията на движението е съставена от Потенциалната енергия /на височината/ и Кинетичната енергия /на скоростта/.

Може да видим вълната, като наблюдаваме изпълнението на овчарски скок. Това всъщност е форма на вълната

В началото на овчарския скок, атлета се засилва, усилвайки Кинетичната енергия посредством максимална скорост. После докосва пръта до земята и цялата тази събрана енергия се освобождава, позволявайки му да добие височина. С това движение скоростта става нула, а височината става максимална. Ако атлета не пусне пръта по време на скока, той ще започне да повишава скоростта си, която ще надмине началната скорост вследствие от гравитацията.

Във връзка с това сравнение ние можем твърдо да установим, че вълната е биомеханичен трик, който дава възможност да се добие по-голяма Кинетична енергия от натрупаната Потенциална енергия, нужна за постигане на максимална сила в Таекуон-до, както твърди Теорията на силата.

GM Pablo Trajtenberg

Превод Н. Георгиев

(Visited 37 times, 1 visits today)
Rating: 4.3/6. From 3 votes.
Please wait...