СИНУСОИДАЛНАТА ВЪЛНА В ТАЕКУОН-ДО – МОДЕРНА ФОРМУЛИРОВКА

Rating: 6.0/6. From 4 votes.
Please wait...
Синусоидалната вълна е основен принцип при изпълнение на техниките в Таекуон-до. Въведена е от ген. Чой в началото на 80-те години на миналия век. Същността на вълната е изпълнение на техника едновременно с вертикално движение на тялото надолу. Основната цел на вълната е да отличава движението в Таекуон-до от Карате /фигура 1/.
фигура 1

Според ген. Чой, вълната дава възможност да се повиши силата при изпълнението на техниката в Таекуон-до, посредством преобразуването на потенциалната енергия /натрупана при издигането на тялото при подготовката / в кинетична /посредством движението на тялото надолу в края/.

фигура 2а
фигура 2б
В Енциклопедия Таекуон-до е показана вълната /фигура 2а/ в първоначалният си вариант състоящ се от повдигане на тялото нагоре, последвано от движение на тялото надолу /фигура 2б/.

През изминалите години вълната търпи своята еволюция, като основен елемент при изпълнението на формите. В тях се срещат редица различни начини за изпълнение на техниките /normal, slow, fast, continuous и connecting motion/ посредством части от вълната. За да бъдат точно обяснени различните приложения във формите се стига до съвременната  формулировка на вълната:

Синосуидалната вълна в Таекуон-до e последователност от отпускане на тялото, повдигане нагоре и движение надолу в края.

фигура 3

Теоретично при отпускането си тялото започва да се снижава под началната си позиция 0 до точка A, следва повдигне до точка B и движение надолу до позиция 0 /фигура 3 с червен цвят/. Където амплитудата на снижаването в точка A е значително по-малка от амплитудата на повдигането в точка B /практически демонстрирано на фигура 4/. За сравнение е дадена диаграма на първоначалният вариант на вълната /фигура 3 със син цвят/, където липсва началното снижаване.

фигура 4 – ген. Чой демонстрира вълната на семинар в Полша през 1999

Практически отпускането на тялото, водещо до снижаване в точка a се извършва в началото на движението и повдигането към точка b започва преди средата на изпълнението на техниката. Така във втората част на изпълнението разликата между „първоначалната“ и „съвременната“ вълна е минимална /фигура 3 пунктирана линия/.

Синусоидалната вълна в Таекуон-до има своите предимства и недостатъци, който са широко обсъждани през последните години.

Предимства:

  • Придава автентичност на Таекуон-до и го разграничава от Карате.
  • Повишава силата при изпълнение на техниките.

Недостатъци:

  • Трудна за изучаване и прецизно изпълнение.
  • Несъвместима с практическото изпълнение на определени техники.

Различните международни организации, Майстори и Грандмайстори дават редица различни обяснения и тълкования на синусоидалната вълна в Таекуон-до. Това е следствие от различния подход и различната гледна точка при опита да бъде обяснен основния принцип в Таекуон-до.

Модерната формулировка на синусоидалната вълна в Таекуон-до е изградена на базата на актуална и обективна информация, анализирана и представена в подходящ синтезиран вид, обхващаща теоретичния и практическия аспект на въпроса.

Основния принцип в Таекуон-до вече не е мистерия. Сега той е достъпен за всички!

(Visited 388 times, 1 visits today)
Rating: 6.0/6. From 4 votes.
Please wait...