СИНУСОИДАЛНАТА ВЪЛНА В ТАЕКУОН-ДО v2.0

Rating: 6.0/6. From 1 vote.
Please wait...

Синусоидалната вълна е основен принцип при изпълнение на техниките в Таекуон-до. Въведена е от ген. Чой в началото на 80-те години на миналия век. Същността на вълната е изпълнение на техника едновременно с вертикално движение на тялото надолу. Основната цел на вълната е да отличава движението в Таекуон-до от Карате /фигура 1/.

C:\Users\Bobby\Documents\sin1.jpg

фигура 1

Според ген. Чой, вълната дава възможност да се повиши силата при изпълнението на техниката в Таекуон-до, посредством преобразуването на потенциалната енергия /натрупана при издигането на тялото при подготовката / в кинетична /посредством движението на тялото надолу в края/.

C:\Users\Bobby\Pictures\image000.jpg

фигура 2

В Енциклопедия Таекуон-до е показана и описана вълната /фигура 2/ в първоначалният си вариант състоящ се от повдигане на тялото нагоре, последвано от движение на тялото надолу.

В началото на 90-те години ген. Чой представя „развитие“ на първоначалния вариант на вълната, който е силно мотивиран по „политически“ причини. Това е следствие от отделянето на няколко от водещите майстори от ITF. Ярък пример е Майстор Парк Джунг Те.

Под негово ръководство са тренирали първите корейски международни инструктори, разпространили Таекуон-до по света след 1985 г. Бил е технически директор и генерален секретар на ITF. Получава VІІІ Дан през 1981 г. от ген. Чой. Отделя се от ITF и основава GTF (Global Taekwon-Do Federation) още през 1990 г. Остава президент на организацията до смъртта си през 2002 г.

С промяната на вълната Ген. Чой запазва „автентичното“ Таекуон-до при себе си, а за отделилите се майстори твърди, че те показват „друго“ Таекуон-до.

Вълната е основен елемент при изпълнението на формите, които са в основата на Таекуо-но. В тях се срещат редица различни начини за изпълнение на техниките /normal, slow, fast, continuous и connecting motion/ посредством части от вълната. На всеки международен семинар се отделя особено внимание за да бъдат точно показани начина на изпълнение на вълната и обяснени различните приложения във формите.

Вълната допълнително свързва Таекуон-до с ориенталската философия. В корейската философия двата елемента са небето и земята (Чон-Джи) и са известни като Eum-Yang, а не Ин и Ян. Те често се представят като червено (небе) и синьо (земя) и заедно образуват „Таегук“ – централния символ на южнокорейския флаг.

След смъртта на ген. Чой през 2002 г. обясненията на вълната търпят своята еволюция. Различните международни организации, Майстори и Грандмайстори дават редица различни обяснения и тълкования на синусоидалната вълна в Таекуон-до. Това е следствие от различния подход и различната гледна точка при опита да бъде обяснен основния принцип в Таекуон-до.

Днес срещаме различни обяснения на вълната от различни организации и Грандмайстори:

Soo Shim Kwan 水心館수심관: Sine Wave Motion in ITF Taekwon-Do (An Exposition)

 • Подробното“ на ГМ Нардизи от ITF-V, което показва множеството нюанси при изпълнението на вълната, спрямо началната и крайната позиция на техниките.

A picture containing person, game, standing

Description automatically generated

 • „Красивото“ на СМ Адроге представител на класическото Таекуон-до, което описва вълната като фигура с пропорции съвпадащи със златното сечение на Фибоначи.

A picture containing hanger

Description automatically generated

 • „Биомеханичното“ на ГМ Кан от Evolutionary ITF, което е най-новото, дава много подробна практическа информация и се базира на реални експерименти.
 • И много други…

Тук големият въпрос е: Какъв е реалния ефект от изпълнението на вълната в Таекуон-до?

И краткия отговор е: Минимален

Но нека дадем и пълния отговор:

Биомеханиката е клон на науката, изследващ и анализиращ механиката на живите организми. Човекът е сложна биомеханична система, управлявана от доста бърз биокомпютър. Силата на тежестта е важна, но не по-малко важни са и силите на мускулите. Всеки един от тези мускули може да се свива под действие на нервни импулси и се превръща в източник на сила. Поради това обяснението на вълната с „теория на силата“ и с законите на Нютон не е „приложимо“. Само биомеханичното обяснение е най-близко до реалността.

През последните години ГМ Кан провежда редица биомеханични изследвания за синусоидалната вълна. В резултат на тези изследвания той дава следното обяснение:

При синусоидалната вълна, докато тялото се движи надолу в края на вълната, тежестта, приложена към земята, се увеличава до максимум в момента на удара или блока. Това увеличава силата на триене върху опорните крака и тялото е максимално напрегнато, което осигурява прехвърлянето на силата. В резултат на действието на тези компоненти времето за действие на силата се увеличава по посока на удара или блокирането.

Според направените и публикувани експерименти по биомеханика на синусоидалната вълна, има разликата в силата на удар с ръка при изпълнение от анън съги с и без вълна (приблизително 6% в скоростта на юмрука).

Неговото обяснение и експерименти потвърждават твърдението на ген. Чой за повишаване на силата при изпълнението на техниката в Таекуон-до с прилагане на синусоидалната вълна.

Другата биомеханична особеност е терминологията – вече става дума за преместване на център на тежестта, а не за преместване на тялото. Трябва да се допълни, че преместването на центъра на тежестта може да се постигне и само с преместване на крайниците (ръцете и краката) или ротация на таза.

Всичко това потвърждава известната формулировка на вълната, която след прецизиране звучи така: Синусоидалната вълна в Таекуон-до е фундаментален прийом за изпълнение на техниките, посредством последователност от отпускане на тялото, повдигане на центъра на тежестта и неговото движение надолу в края (момента на изпълнение на техниката).

Това е общото между всички обяснения на вълната, а разликите са в … детайлите!

Diagram

Description automatically generated with medium confidence

Фигура 3

Теоретично при отпускането на тялото, центъра на тежестта започва да се снижава под началната си позиция 0 до точка A, следва повдигне до точка B и движение надолу до позиция 0 в края /фигура 3 с червен цвят/. Където амплитудата на снижаването* в точка A е значително по-малка от амплитудата на повдигането в точка B /практически демонстрирано на фигура 4/. За сравнение е дадена диаграма на първоначалният вариант на вълната /фигура 3 със син цвят/, където липсва началното снижаване.

*Трябва да се уточни, че снижаването води загуба на потенциална енергия и то трябва да бъде минимално и естествено, както последствие от отпускането на тялото, а не принудително и неестествено приклякване надолу!!!

C:\Users\Bobby\Pictures\gensw.jpg

фигура 4 – ген. Чой демонстрира вълната на семинар в Полша през 1999 година

Практически отпускането на тялото, водещо до снижаване на центъра на тежестта в точка a се извършва в началото на движението и повдигането към точка b започва преди средата на изпълнението на техниката. Така във втората част на изпълнението разликата между „първоначалната“ и „съвременната“ вълна е минимална /фигура 3 пунктирана линия/.

Новото тук е биомеханичния експеримент който показва, че максимална сила на техниката се получава когато максималната амплитудата на повдигането е в средата на движението. Със зелен цвят на фигура 3 е дадена оптималната от биомеханична гледна точка вълна, където теоретичното изпълнение съвпада с практическото и максималната амплитуда на повдигането е в средата на движението.

 

Фигура 5 

На фигура 5 е показан биомеханичен анализ на вълната във видеоклип от CD Legacy – Енциклопедията в цифров вид от края на 90те. Интересното е, че резултата е съпоставим с резултата от експеримента на ГМ Кан (5.3 м/с от клипа и 5.25 м/с при ГМ Кан). На фигура 6 е дадена съпоставка на резултата от изпълнение на удар с ръка с крачка напред (където максимума на вълната в средата на движението (син цвят) и когато максимума на вълната е след средата (червен цвят)). Вижда се предимството на оптимално изпълнената според биомеханиката вълна.

Фигура 6

Синусоидалната вълна в Таекуон-до има своите особености, които са широко обсъждани в последните години. В зависимост от гледната точка всяка една особеност може да се разглежда като предимство или като недостатък.

Особености на синусоидалната вълна:

 • Придава автентичност на Таекуон-до и го разграничава от Карате.
 • Повишава силата при изпълнение на техниките.
 • Свързва Таекуон-до с ориенталската философия.
 • Притежава минимална ефективност.
 • Трудна за изучаване и прецизно изпълнение.
 • Несъвместима с практическото изпълнение на определени техники.
 • Приложима основно при изпълнение на форми /Тул/.

Представената формулировка на синусоидалната вълна в Таекуон-до е изградена на базата на актуална и обективна информация, анализирана и представена в подходящ синтезиран вид, обхващаща теоретичния и практическия аспект на въпроса.

Основният прийом за изпълнение на техниките в Таекуон-до вече експериментално доказан, подробно обяснен и достъпен за всички.

Таекуон!

(Visited 63 times, 1 visits today)
Rating: 6.0/6. From 1 vote.
Please wait...