ЧЕРНИТЕ КОЛАНИ ПО ТАЕКУОН-ДО В БЪЛГАРИЯ 6 – СТАРШИ ЧЕРНИ КОЛАНИ

Rating: 6.0/6. From 3 votes.
Please wait...

Материала е продължение на публикуваните статии от поредицата:
 „Черните колани по Таекуон-до в България“ –
част 1, част 2 и част 3.
Информация е актуализирана към 2017, като са разгледани
актуални въпроси от алтернативна гледна точка.

 

През 2017 г. в България работят активно три национални организации, развиващи Таекуон-до (стил Chang Hon) – BTF ITF, BAT и BUTF. В тази конфигурация трите организации са „конкурентни“ по между си само като наименование на дейността си – Таекуон-до.  Не случайно „конкурентни“ е в кавички, тъй като зад наименованието Таекуон-до се крият коренно различни интерпретации на бойното изкуство и съпътстващата спортна дейност.

Според информация от сайтовете на тези организации в тях членуват следния брой клубове:

Най-голямата е BTF ITF, която работи на международно ниво с ITF-NK.  В техния сайт е достъпен онлайн регистър на черните колани, където е от налична информация е генерирана фигура 1: „Брой черни колани  /I dan/ в BTF ITF по години от 1989 до 2016“.

Фигура 1

Ясно се откроява тенденцията на спад след глобалния пик през 1992 и последвалия локален пик през 1997. След „точката на замръзване“ през 2001, следва зона на флуктуация до 2012, последвана от ниски нива или „втора ледена епоха“. 

Зоната на флуктуация е следствие от разцепването на ITF на международно ниво през 2002, както и последвалото отделяне на клубове от BTF, довело до възникване на нови национални организации. През 2006 се учредява BFTT, последвана от BAT, което води до мобилизация в BTF. Мобилизацията в BTF през 2006 и 2007 дава своя негативен резултат – нулева 2008 година. Нулеви резултати в този период има и при другите „конкурентни“ организации. Особеното в този период е, че новите национали организации работят на международно ниво с водещите три фракции от разпадналия се ITF. Това са ITF-NK, ITF-C и  ITF-V, които водят съдебни битки по между си на международно ниво. Това дава негативно отражение върху взаимоотношенията на техните представители на национално ниво, където последиците не закъсняват.

През 2009 се реновира BUTF, която е създадена през 2002, но през 2006 участва в учредяването на BAT. Година по-късно BFTT решават да се върнат в BТF!

Фигура 2 – Банер от сайта на BFTT  – http://www.itf-bulgaria.com/

През 2011 клубовете от BFTT се връщат в BTF – досущ като в народната поговорка: „ Тръгнали като аслани и се върнали като … „.

Тревога буди „втората ледена епоха“, която изглежда е следствие на два фактора:

  • Масово ориентиране на практикуващите бойни изкуства към ММА.
  • Рязко спадане на средната възраст на трениращите Таекуон-до – тренират предимно деца, които по правилата на BTF не могат да защитават I дан, преди навършване на определена възраст.

Независимо от ниските резултати в BTF през последните години, ситуацията определено е различна от тази през 2001 и от гледна точка на конкуренцията – тогава практически нямаше такава. Днес реално работят три организации, при които има съществена разлика в правилата за получаване на черни колани от деца. По тази причина ниския резултат е локално явление за BTF, което не се наблюдава при „конкурентните“ организации.  

Ситуацията донякъде наподобява „точката на замръзване“ от 2001 от гледна точка на предстоящи размествания и промени в националните организации, за което има редица други косвени индикации. От една страна се наблюдава подновяване на анти-севернокорейската риторика, а от друга повишен интерес към Tultour. Но за резултата от това може само да се гадае.

По-интересна и динамична е ситуацията при „старшите черни колани“ със степени от IV Dan до VII Dan, дадени на фигура 3.

Фигура 3

Представените данни за старшите черни колани съдържат обобщена информация за трите организации. От 42 притежатели на старши черен колан, 21 или 50% са с IV Dan, а останалите с по-висок. Прави впечатление отсъствието на високи степени VI Dan и VII Dan в BAT. През последните няколко години се появиха трима притежатели на майсторски степени VII Dan, но както бе отбелязано в част 5 – те вече са „друга бира“. 

Фигура 4

Разпределението на притежателите на старши черни колани е дадено на фигура 4. Както се вижда ¾ от старшите черни колани са при BTF, което е по-нисък резултат спрямо резултатите от преди 8 години, където делът на BTF е бил 80%.

Разглеждаме конкретна извадка от регистъра на BTF за V Dan, където са прибавени представителите със съответната степен от конкурентните организации – Таблица 1. Допълнително е дадена информация за годините в които са защитени по-високи степени. Списъкът е подреден по датата на защита на IV Dan.

Таблица 1

Орг.

Име

Клуб

Роден

IV Dan

V Dan

VI Dan

VII Dan

1

BTF

Росен Николов

ТОНГ ИЛЬ

27.7.1964

1994

1999

   

2

BTF

Красимир Гергинов

АБЦ

10.7.1964

1994

1999

2003

2013

3

BTF

Марио Богданов

ФОЛКЪН

26.5.1967

1999

2003

2007

2013

4

BUTF

Борис Атанасов

Euroatlas

4.2.1975

2001

2006

2011

2017

5

BTF

Вергилий Ситнилски

ФОЛКЪН

2.1.1977

2002

2007

2014

 

6

BTF

Тодор Козладеров

ФОЛКЪН

4.9.1977

2002

2007

2014

 

7

BTF

Костадин Димитров

АСТК

5.6.1975

2003

2008

2014

 

8

BTF

Цветан Симеонов

Джонг Тонг

29.4.1963

2004

2014

   

9

BTF

Борислав Витков

Ботевград

14.3.1969

2005

2009

2016

 

10

BTF

Александър Русев

Левски Ангели

15.7.1975

2005

2015

   

11

BUTF

Костадин Кукушев

Euroatlas

6.12.1966

2006

2015

2017

 

12

BTF

Иво Иванов

Калоян Ладимекс

19.9.1962

2006

2013

   

13

BTF

Сашо Йорданов

НСА

27.3.1956

2007

2016

   

14

BTF

Желязко Гагов

Один

7.12.1978

2009

2015

   

15

BTF

Даниел Цаков

Атила

20.1.1972

2010

2015

   

16

BAT

Юлиян Илиев

ЦПТК

5.9.1979

2010

2016

   

17

BTF

Милен Денев

Гум Хо

8.5.1963

2011

2016

   

18

BUTF

Мирослав Трифонов

Феникс

24.8.1978

2011

2015

2017

 

19

BAT

Венцислав Игнатов

ЦПТК

20.1.1982

2011

2016

   

20

BUTF

Елица Боянова

Банкя

12.3.1975

2015

2017

   

21

BUTF

Марио Илиев

MAA

24.6.1962

2015

2017

   

В предишните части бе коментиран въпросът с рестрикциите в BTF за повишаване в старши черен колан, който бяха „преразгледани“ след разпадането на ITF през 2002, но все още се виждат при внимателен анализ на данните.

Фигура 5

На фигура 5 е представена графична извадка от списъка, показваща възрастта при защита на отделните степени. Допълнително за сравнение  са дадени две криви с имена Normal 17 и Normal 25, които показват как би изглеждало развитието във времето при „нормални условия“. Наблюдава се многократно пресичане на Normal 25, но като цяло следване на кривата, което е типична реална ситуация. Ситуацията при Normal 17 е коренно различна – там се наблюдава отдалечаване от кривата, което представлява забавяне и може да се разглежда като рестрикция при повишаването в степен. Подобно забавяне може да е следствие на други фактори – липса на изпитващ или невъзможност да се участва в международен семинар. 

                За неутрализирането на негативното влияние от забавянето BUTF съвместно с ATEU и ATI въведе три иновации свързани с повишаването в степен:

  • Възможност за съкращаване на срока за защита на по-висока степен, когато съществува очевидно забавяне в миналото на практикуващия. Такъв е примера с няколко инструктора от BUTF, които са стигнали от I Dan до IV Dan за доста повече от нормалните 6,5 години. По тази причина те са допуснат да защитят следваща степен само 2 години след предходния изпит.
  • Право на инструкторът да провежда изпит и да присъжда степен до една под неговата. Така през 2015 президентът на ATEU Б. Атанасов с VI Dan проведе изпит и повиши явилите се в IV и V Dan.
  • Blitz Black Belt Test – изпит за черен колан под формата на демонстрация, подготвена по изискванията за черен колан и изпълнена от изпитвания пред изпитващия.

Фигура 6

На фигура 6 е дадено развитието на I Dan до старши черен колан, което може да се изрази по следния начин:

  • Само 1 от всеки 17 (20 преди 8 години) защитили I Dan достига IV Dan.
  • Само 1 от всеки 31 (67 преди 8 години) защитили I Dan достига V Dan.
  • Само 1 от всеки 71 (167 преди 8 години) защитили I Dan достига VI Dan.
  • Само 1 от всеки 200 защитили I Dan достига VII Dan.

Наблюдава се по-висока ефективност по отношение на достигане на високи технически степени спрямо 8 години по-рано, което е пряко следствие на конкуренцията между организациите.

За финал остава да сравним общия брой на притежателите на старши черни колани към момента – 42, който  преди 8 години е бил само 26, което представлява нарастване с 62%.   Въпреки ускорения растеж, следващите майсторски степени се очаква да станат факт едва към 2020.

(Visited 313 times, 1 visits today)
Rating: 6.0/6. From 3 votes.
Please wait...