Черният колан: Митове и реалност – поглед в перспектива

Rating: 5.2/6. From 6 votes.
Please wait...

Както предполагам знаете, в последните години стойността на черният колан е намаляла, защото някои организации по бойни изкуства занижават своите стандарти. Други издават внушителни сертификати, които не се базират на нищо друго, освен на заплатена такса по интернет или чрез поща. Журналистически разследвания са довели до предупреждения към потребителите, че не всички сертификати за черни колани имат еднаква стойност. За съжаление тези действия имат негативен ефект върху доверието на хората към всички организации по бойни изкуства.

Какво може да направи ITF за тази ситуация? Отговорът е в обучението и комуникацията. Трябва да разкрием и обясним истинското значение на черният колан. За това избрах да пиша по тази важна тема.

Какво означава черният колан за незапознатите?

Аз започнах да тренирам Таекуон-До в ранна възраст и бях на 15 години, когато защитих 1-ви дан черен колан. Заради срамежливостта си не казах на много хора за това. Когато в последствие разбраха, хората започнаха да мислят, че като имам черен колан, това ме прави опасен. Те биха казали нещо от рода на: „Трябва да внимавам около теб.” или „По-добре да не го ядосваме!” . Представата относно носителя на черен колан беше, че той е някакъв вид „Супермен”  и мнозина мислят  така и до днес. Естествено този начин на мислене е нормален, защото предстваите, които хората си изграждат се базират на медиите и главно на филмите, които залагат на грандиозни сцени с бойни изкуства и много насилие. Това схващане е еволюирало през последните години. С увеличаването на практикуващите бойни изкуства и носителите на черен колан – включително и увеличаващ се брой жени – бойните изкуства вече не изглеждат толкова необичаини и чужди.

От позитивна гледна точка изглежда хората разбират, че носителят на черен колан е човек, които е придобил определени умения, знае как да се защитава, уверен е и е постигнал дадена цел.

Какво е разбирането за черния колан в света на бойните изкуства?

Черният колан е сравнително ново допълнение в света на бойните изкуства. Както изглежда за пръв път черният колан е въведен от Grandmaster Jigoro Kano, създателят на Джудо, който наградил първите черни колани през 1880г.

В света на бойните изкуства се гледа на носителя на черен колан, като на човек, достоен за уважение. Тези, които практикуват бойни изкуства знаят, че трябва да бъдат покрити определени изисквания за защититата на черен колан. ITF не е единствената Таекуон-До организация и ние трябва да признаваме и останалите черни колани, когато те се базират на солидни критерии. За да сме честни към тези, които са защитили черен колан към друга организация и искат да се присъединят към ITF, ние сме установили критерии за признаването на техните степени.

Както и да е, не съществува международен стандарт относно черните колани от всички бойни изкуства и поради наличието на толкова много различни видове бойни изкуства и огромен брой организации, такъв стандарт никога няма и да има.

Преди над десет години тук в Квебек заедно със съдействието на Laval University, направихме малко проучване, като зададохме един въпрос на практикуващи Таекуон-До и техните приятели: „Какво отличава носителят на черен колан?” Това проучване засегна сравнително малка група от хора и определено не беше много задълбочено; въпреки това, резултатите бяха интересни.

Научихме, че едва 5% от тези, които започват да тренират Таекуон-До вземат черен колан. Техните персонални характеристики бяха следните:

 • Бяха постоянни/упорити (тренировки и изпити);
 • Бяха активни (физически и психически)
 • Имаха добра преценка.
 • Бяха лидери.
 • Бяха учтиви и почтителни.
 • Родителите забелязваха, че децата им стават по-уверени.
 • В училище, учителите споделяха, че практикуващите Таекуон-До демонстрират лидерство и по-добра преценка.

Какво означава черният колан в ITF?

За да се вземе какъвто и да е цветен или черен колан в ITF, трениращият трябва да покрие определени изисквания за съответното ниво/степен. Коланът не се дава въз основа на определен брой месеци или години тренировка.

Системата от цветни колани (шест цвята) в ITF се е развила през годините. Спомням си как Генерал Чой я описваше; той я сравняваше с дърво (По времето, когато е имало само четири цвята) :

 • Белият колан е като корените на дървото, от където всичко започва;
 • Жълтият колан представлява цвета на почвата, която е необходима за развитието на силна система от корени и солидна основа за дървото;
 • Зеленият колан представлява младото растение, което е започнало да излиза от почвата;
 • Синият колан (цвета на небето) показва, че дървото е продължило да расте;
 • Червеният колан – когато дървото е достигнало добър размер, но все още е зелено – означава опасност. Това е момента, когато ученикът трябва да обърне внимание не само на физическият аспект на тренировката. Това е времето, когато ученикът трябва да обърне внимание на своят характер и контролът на техниките в Таекуон-До.

Получаването на черен колан означава, че ученикът е достигнал определенo ниво на познание/умение. Черният цвят е комбинация от всички останали и отразява достигането на зрялост. Има и известен престиж в носенето на черен колан, но ние трябва да отбележим, че има различни степени на черен колан и различията между отделните нива са значителни.

Преди няколко години бях на семинар заедно с Генерал Чой, когато го попитаха какво е значението на черния колан. Генерал Чой каза, че колана показва, че носителят му знае как да се защитава. Аз бих добавил, че лицето е достигнало и определено ниво на умения и вече носи отговорност за своите тренировки.

Защитаване на черен колан в ITF

На практика, почти всеки може да защити черен колан в ITF. Въпросът е колко време ще отнеме това.

Всеки ученик има индивидуални силни и слаби страни. Някои трябва да се справят и с различни заболявания. Ние искаме да дадем възможност на всички наши ученици да се възползват напълно от ползите, които предлага Таекуон-До и принципите, на които се базира. И въпреки че държим техниките да бъдат изпълнени правилно, обръщаме внимание и на това, че изпълнението на даден ученик може да е повлияно от дадени специфични обстоятелства. Например : ученикът може да изпълнява правилно даден удар с крак, но не може да го изпълни толкова високо, колкото друг ученик.

Има и изискване за минимален брой тренировъчни часове. Въпреки това, няма конкретна времева рамка за вземането на цветен или черен колан в ITF. Ако ученикът напредва много добре, той или тя може да защити 1-ви дан черен колан за около три години. Преминаване от 1-ви към 2-ри дан отнема минимум година и половина, докато за следващата степен, от 2-ри за 3-ти, периодът е минимум 2 години. Времето, което се изисква се увеличава с всяко следващо ниво. Всъщност, за да се достигне евентуално до черен колан 9-ти дан, отнема миниален сбор от 36 години.

Очевидно, получаването на черен колан 1-ви дан е само началото. И няма за къде да се бърза! Квалификационният процес за достигане на високите степени на черен колан не е надпревара или състезание.

Получаването на черен колан = Изкачването на планина?

Можем да сравним защитаването на черен колан с изкачването на планина. Получаването на цветните колани е сравнимо с подготвителния етап: изучаване на теорията на алпинизма, трениране на техниките, подобряване на физическото състояние и събиране на нужните средства. Със защитата на 1-ви дан черен колан, се преминава към следващото ниво, както при установаването на базов лагер по време на изкачването на първата планина. Само тогава имаш готовност да продължиш напред с изкачването. От гледна точка на Таекуон-До, тези „планини” са следващите степени на черният колан.

Минимални изисквания за всяка степен

Една от основните цели на ITF за следващата година е да се определят точни и детайлни критерии за всяка степен и да се предложат модерни тренировки за всички изпитващи в ITF. Това ще подсигури единен стандарт и ще затвърди стойността на черните коални в ITF.

Изптът за черен колан не може да бъде просто една формалност. В състезанията, участниците се надпреварват един с друг, докато по време на изпита, кандидатът трябва да покрие минималните изисквания, които са установени за конкретната степен. Изпитващите имат задължението да следят за покриването на тези изисквания.

Ако черният колан не се базира на компетентност и умение, той е напълно безполезен. За да поддържаме нивото на организацията, трябва да запазим значението и стойността на сертификатите за черен колан към ITF, особено при степените над  4-ти дан.

Ако кандидатът не е усвоил нужните умения, то изпитващият не трябва да му дава преходна степен или дан. Изпитващият трябва да посочи нещата, върху които кандидатът трябва да работи.  Така кандидатът ще знае как да се подготви за следващ опит. Нито изпитващият нито изпитваният не трябва да гледат на изпита за черен колан, като привилегия на изпитващият да даде или откаже съответната степен. Оценката на изпитващият трябва да е обективна за всички кандидати.

Друг важен момент е, че изпитващият трябва да избягва всякакви конфликти на интереси. Ако има вероятност да бъде въвлечен в подобен конфликт, винаги е по-добре да отстъпи мястото си на друг изпитващ за провеждането на изпита.

Окуражаване и мотивация

Изключително важно е учениците да бъдат окуражавани и мотивирани по време на обучението.

Пример:

Наскоро посетих една школа по Таекуон-До ITF в САЩ, където бях сложени по стените много официално изглеждащи сертификати на всеки ученик с цветен колан, жълт колан и нагоре.

Сертификата показваше:

 • Сегашната степен на ученика
 • Всяка стъпка от подготвителния процес до 1-ви дан черен колан
 • Годината и месеца, когато ученикът ще може да се яви за черен колан 1-ви дан, ако продължи да напредва добре.

Виждайки своя прогрес на стената и знаийки какво трябва да постигнат, за да получат черен колан, учениците си изграждат конкретни цели и работят за постигането им стъпка по стъпка. Подобна програма може да мотивира значително учениците.

По-горе споменах, че Генерал Чой е описал червеният колан като опасна зона, защото той е периодът, когато учениците трябва да разберат каква роля трябва да заеме Таекуон-До в техният живот. Периодът веднага след защитаването на 1-ви дан черен колан също може да бъде труден. Изпитите за цветни колани се провеждат често. Периодът между дановете е по-дълъг и се увеличава със всяко следващо ниво. Важно е да се помогне на учениците да се приспособят към тази промяна за да не се обезкуражат.

Генерал Чой казваше, че учениците имат нужда от посока. Аз бих добавил, че инструкторите трябва да им дават тази посока, като показват ползите от Таекуон-до в живота ни: възможността за придобиване на нови умения, възможността да помагат на хората и да живеят един успешен живот. В зависимост от уменията и предпочитанията на ученика, инструктора може да го насочи към преподаване или състезания. Спомнете си, че има ITF състезания за участници от всякакви нива на обучение, не само за елита.

Пример:

Преди няколко години бях много притеснен, защото забелязах, че в губехме много от учениците си след като защитят 1-ви дан черен колан. Много от тях изглежда губеха интерес.

Направихме проучване и открихме, че има тенденция поради дългите интервали между степените учениците да изоставят тренировките и ученето с мисълта, че има много време да наваксат. A когато стане време за изпит те да не са подготвени.

Решението беше да разделим големият период на отделни стъпки. По този начин учениците можеха да се концентрират върху една стъпка и когато преминат през всички стъпки могат да се явят на изпит.

Логично е всеки интервал между първите нива на черния колан да се разделят на 3 стъпки, защото всяка степен от 1-ви до 4-ти дан включва три форми (тул). Има оценяване след всяка от стъпките и учениците могат да се явят на изпит само след като са преминали успешно и трите стъпки.

Тази програма се оказа много успешна.

Както виждате от тези примери ключът е в откриването на същината на проблема и извършването на промени, които биха помогнали за решаването му. Не е нужно промените да са драстични, но те трябва да са обвързани с проблема.

Друг пример:

Деца, които са започнали да тренират Таекуон-До на 6-годишна възраст, могат да защитят 1-ви дан черен колан на 9 години. Това е много ранна възраст и те все още не са достатъчно физически и психически развити, за да преминат към следващо ниво и така техният прогрес спира.

Ние създадохме програма с допълнителни степени преди черният колан специално за малки деца, за да могат да продължат да се обучават и развиват. Тази програма съществува и в някои европейски държави и наистина дава добри резултати.

Предложих на председателите на ITF Technical and Instruction Committee и на ITF Masters Promotional Committee да проучат възможността да бъде предложена подобна програма за одобрение от Борда на Директорите на ITF. Тогава ще можем да приложим тази програма навсякъде и по този начин да отговорим на специфичните нужди на практикуващите Таекуон-До под 12 годишна възраст.

В някои бойни изкуства, изискванията за черен колан са толкова високи, че изглеждат почти невъзможни за постигане. Някои казват, че трябва да загърбиш всичко друго в живота си и да се отдадеш единствено на бойното изкуство.

Не е ли по-добре да адаптираме нашето обучение, за да окуражим учениците? В крайна сметка, целта на Таекуон-До ITF е да помогне на практикуващите да станат по-добри хора и да имат един по-щастлив живот и по този начин да дпоринесат за изграждането на един по-добър и мирен свят. Учениците, които успяват се мотивират да продължат да тренират, да учат и да се развиват. Ако учениците ни се обезкуражат и откажат, те няма да могат да се възползват от ползит, които предлага Таекуон-До.

Каква е стойността на почетния черен колан?

В миналото ITF е давал почетни черни колани на определени хора, които са допринесли изключително много за развитието на Таекуон-До ITF.

В момента работим над изготвянето на детайлна политика относно награждаването с почетен черен колан. Целта ни е подсигурим и запазим стойността на почетните черни колани и да бъдат използвани да мотивират тези, които имат полезни ресурси или контакти, с които могат да помогнат на ITF. Почетен черен колан от общопризната организация с позитивни цели ще се приема за изключителна чест.

Значение и отговорност на високите данове.

Съгласно традициите в бойните изкуства, всеки практикуващ трябва да уважава учителят си и тези, които са по-старши от него в организацията. Степента и датата на получаване са ключовият критерии на старшинството.

Също така отговорностите, които ITF делегира на служебните лица за провеждане на състезания или изпити за степени са базирани на степента им.

За това е изключително важно за ITF, като международна организация по бойни изкуства, да дава степени, които са базирани на компетентност, опит и активно участие в деиностите на ITF Таекуон-До. За това Борда на Директорите на ITF е приел By-Law No. 1 и двете глави отнасящи се за повишаването на степени, които ясно описват изискванията за защитаването на следваща степен на черен колан и за признаването на черни колани, дадени от други организации.

До всички носители на черни колани към ITF:

Защитата на черен колан носи със себе си и определен престиж, но е важно да се знае, че това е само една от стъпките в практикуването на Таекуон-До.

Помнете, че сте представители на ITF и на вашата школа/ клуб. Трябва да живеете в съответствие с престижа, който носи черният колан, като демонстрирате не само техниките и уменията, които сте усвоили, а също, че прилагате принципите на Таекуон-До във всяко направление от живота си и че работите за изграждането на един по-добър и мирен свят.

В бъдеще:

Вярвам, че системата за черни колани в ITF е достатъчно добра от гледна точка на техническите изисквания. Това, което липсва е оценъчна система за „До”.

Генерал Чой е написал, че изучаването на „До” е било пренебрегвано и се надява, че неговите наследници ще обърнат по-голямо внимание на преподаването на „До”. Точно за това ITF полага големи усилия по направление развитието на програма за преподаване на „До”. Ние вече започнахме да провеждаме семинари за Ниво 1, докато бъде определена структурата на курсовете за Ниво 2 и 3. Евентуално ще определим и метод за оценяване.

Например: Един от принципите на Таекуон-До е учтивостта. За това, методът за оценяване трябва да помага на изпитващият да оцени до каква степен кандидатът разбира и прилага този принцип на „До” в живота си.

Надявам се, че трайният ми принос към ITF ще доведе до реализацията на възгледите ми за бъдещето на организацията: прекрасно бъдеще, с постоянно-увеличаващ се брой висококвалифицирани черни колани в страните из целия свят – черни колани, който са примерни граждани и работещи за изграждането на по-добър и щастлив живот и един по-мирен свят.

Всичко най-хубаво,

Искренно Ваш

Grand Master Trân Triêu Quân

 Носителите на черен колан към ITF: Помнете винаги, че Вие сте посланниците на вашият клуб и на ITF.

Превод: Б. Симеонов

(Visited 553 times, 1 visits today)
Rating: 5.2/6. From 6 votes.
Please wait...