TAEKWON-DO – СТИЛ, СИСТЕМА И БОЙНО ИЗКУСТВО

Rating: 6.0/6. From 1 vote.
Please wait...

Терминът „стил“ масово се употребява в средите на бойните изкуства. Неговото значение е много широко и това често води до объркване.

martial-arts-isometric-people-flowchart_1284-15131

В съвременното ежедневие думата “стил” описва личното представяне на индивида и неговата уникалност. Всеки практикуващ притежава свой “стил” на изпълнение. В крайна сметка този практикуващ ще стане черен колан и ще развие свой собствен уникален “стил” на изпълнение. Технически „стил“ е „индивидуалност на изпълнението на всеки инструктор“. В този смисъл често се използва и терминът „школа“.

Базовото значение на „стил“ в бойните изкуства е пряко свързано с изпълнението на техниките. Може да се дефинира като „видими разлики в начина на изпълнението на техниките“, спрямо друг „стил“ на изпълнение.

По-широкото значение на „стил“ като „набор от принципи, техники, методи и правила за практикуване, които заедно образуват система“ се прилага когато разликите в техниките не са очевидни. Система е “цялото творение; вселената” и идва от гръцкото “systema” (организирано цяло; цяло съставено от части).

Най-широкото значение на термина „стил“ се препокрива с „бойно изкуство“.

При сравнение на Таекуон-до “ITF стил” описан в Енциклопедията на ген. Чой със съвременните ITF-V, ITF-NK, Advanced, GTF и WTF/WT, получаваме следната таблица:

Характ. / Орг.

ITF

ITF-V

ITF-NK

Advanced

GTF

WTF/WT

Екип

Енц.

Енц. +

Енц. +

Free

GTF

V-neck

Техники

Енц.

Енц.

Енц.

Енц.

Енц. +

WTF

Форми

Енц.

Енц.

Енц.

Енц.

Енц.+ GTF

Poomsae

Изп. изиск.

Енц.

Енц. +

Енц. +

Енц. +

GTF

WTF

Съст. прав.

Енц.

ITF-V

ITF-NK

няма

GTF

WTF

 

 

 

 

 

 

 

Стил /Техники

ITF

ITF

ITF

ITF

ITF

WTF

Стил/Система

ITF

ITF-V

ITF-NK

Advanced

GTF

WTF

Стил/БИ

Таекуон-до

Таекуон-до

Таекуон-до

Таекуон-до

Таекуон-до

Таекуондо

 

Вижда се, че техниките на ITF са напълно идентични с тези при ITF-V, ITF-NK и Advanced, условно идентични с тези GTF и напълно различни от WTF. Така в технически смисъл ITF-V, ITF-NK, Advanced и GTF са „ITF стил“, а WTF е друг стил.  

В по-широкото значение на „стил“ като система, включваща техники, форми, изпитни изисквания и т.н. Системата „ITF” определено се различава от системите ITF-V, ITF-NK, Advanced, GTF и WTF.  Особеното при това сравнение на „стиловете“ е, че различията между ITF и WTF са „тотални“ и според най-широкото определение на „стил“ са различни бойни изкуства.

Advanced Таекуон-до се припокрива технически с ITF Таекуон-до – техниките и формите са идентични с описаните в Енциклопедията. Разликите между Advanced и ITF са предимно организационни – липсата на състезателен правилник и допускането на различни екипи/добоци при Advanced. По отношение на изпитните изисквания при Advanced се прилагат технически идентични с ITF изисквания от Енциклопедията, но системата от степени е разширена с детски степени Kids levels и Poom. На ниво организация Advanced делегира право на инструктора да изпитва до една степен по собствената си, още от 1 Дан може да изпитва и присъжда ученически степени Гуп.

В последните години се наблюдава нов феномен – изчезват бойни изкуства, системи и стилове. Те просто се превръщат в 100% спортове…

(Visited 83 times, 1 visits today)
Rating: 6.0/6. From 1 vote.
Please wait...