ITTAF продължава борбата за членство към Sportaccord

No votes yet.
Please wait...

Скъпи членове на ITTAF:

Процесът за влизане в Sportaccord е много сложен. Изисква се помощта на всикчи.

 

ITTAF е създадена за да представи Традиционното Taekwon-Do на Sportaccord, защото ITF-ите няма да успеят да се присъединят към него. По време на последното заседание на Върховният Съд на Австрия, Chang Ung  ITF стилът спечели, и въпреки това, ITF-ът на Tran все още съществува и не се е присъединил към победителите в делото.

Това е пример за това, че ITF няма ОФИЦИАЛНО бъдеще. Това е причината да бъде създадена ITTAF съобразно правилата на SPORTACCORD и на Международният Олимпийски Комитет.

Във формулярите за присъединяване към Sportaccord, всяка страна трябва да напише по колко члена има всяка национална организация NGB. Ние не можем да запишем, че организацията има 5 члена, защото с такава бройка това не може да е истинска организация, а по-скоро клуб или зала.

В ITTAF трябва да бъдат регистрирани всички черни колани и носители на гупове за всяка NGB. Моля, ако не ни съдействате ние няма как да започнем преговорите за присъединяване към Sportaccord. ITTAF изисква всички NGB да приложат за всеки практикуващ – сертификати за черни колани, ID карти за гупове, Umpire Certificates и така нататък. В противен случай ще отнеме дълго време за достигането на нашата цел.

Бъдете сигурни, че ITTAF е регистрирана и легитимна съобразно международните закони на Sportaccord и IOC. Единственото, от което имаме нужда е вие всички да вземете участие в този проект. Няма друг начин за оригиналното Taekwon-Do, това на Генерал Choi, да стане официално по целия свят.

 

SM MARIO PONS

ITTAF PRESIDENT

http://www.ittaf.com/

facebook : MARIO PONS

(Visited 80 times, 1 visits today)
No votes yet.
Please wait...