Мисия

Таекуон-до е модерно бойно изкуство. Създадено е преди по-малко от век, изградено е върху физични закони и принципи описани заедно с над 3000 техники в „Енциклопедия Таекуон-до”. Това доближава бойното изкуство до науката. От тази гледна точка Таекуон-до не само трябва да се практикува, а да се изучава и да се развива подобно на наука в университет.

В 21-ви век една методика за обучение с над 20 годишна давност е морално остаряла и неефективна. Това е само едно от нещата, които следва да се променят. Такава промяна е започнала в голяма част от Европа, където масово се ползва терминология на Английски език и се въвеждат упражнения, който свеждат до минимум рискът от контузии по време на тренировка.

Всичко това е послужило като отправна точка за клуб Eвроатлас да формулира своята мисия “Развитие на Таекуон-до, като модерно Бойно изкуство в 21-ви век”  и да начертае пътя за нейното реализиране посредством следните основни цели:

  • Да разчупи стената от арогантност, която заблуждава много майстори, инструктори и практикуващи.

С новото хилядолетие идват промените и докато инструкторите запазват традициите в клубовете, те са част от променящият се свят навън. Далеч е времето на съперничещите школи и дуелите между тях. Днес обаче трениращите бойни изкуства ежедневно се самоограничават, приемайки едно единствено “До” или стил, така те губят реалната представа и се провалят. Провалят се, вярвайки, че техните инструктори говорят “върховната истина”. В крайна сметка самоограниченията са резултат от начина на мислене. Брус Лии е знаел това, ген. Чой е знаел това, ние знаем това и разпространяваме идеите за неограниченост. Нека започнем да се учим и да разбираме различното, за да може да научим и постигнем повече.

  • Да предлага висококвалифицирано обучение във всички аспекти на Бойното изкуство Таекуон-до.

Днес висококвалифицираните инструктори по Таекуон-до не са единици и достъпът до тях е открит. Таекуон-до трябва да бъде показвано пълно в истинският му вид, без да бъде преобразявано. Практикуващите бойни изкуства трябва да бъдат с отворени очи и отворено съзнание, защото бъдещето на бойните изкуства зависи от тях.

  • Да предлага модерни форми и условия за обучение, съобразени с принципите на бойните изкуства и времето, в което живеем.

В днешно време практикуващите имат прекалено много ангажименти и това се отразява негативно на обучението им. За да компенсират това те трябва да бъдат обучени да намират баланс в напрегнатото ежедневие. Сега е времето бойните изкуства да се развиват и актуализират.

  • Да създава позитивен имидж на Таекуон-до и Бойните изкуства.

В наши дни има прекалено много отрицателна енергия вътре, в самото общество на бойните изкуства. Един начин да се подобри имиджа на бойните изкуства и да се получи позитивен резултат е премахването на съществуващите догми. От друга страна намирането на оптималния баланс между количеството и качеството ще привлече повече трениращи с желание да практикуват Таекуон-до и Бойни изкуства.

  • Да предлага национални и международни сертификати.

Сертификатите не са просто лист хартия. Те са резултат на упорит труд за покриване на солидни критерии. Именно солидният критерии, изготвен съобразно международни изисквания e гаранция за стойността на сертификата.

  • Да предоставя актуална и достоверна информация за Таекуон-до и Бойните изкуства.

Приоритет на сайта www.euroatlas.org е да публикува синтезирана,  конкретна и достоверна информация за Таекуон-до оформена по ясен и лесен за възприемане начин. Във векът на информацията и интернет проблемът не е липсата на информация, а нейното изобилие. Практикуващите бойни изкуства трябва да могат да отсяват същественото и да различават достоверното от заблудата в морето от налична информация.

Мисия, 4.3 out of 6 based on 3 ratings