Евроатлас и Totally Tae Kwon Do

Евроатлас ще работи над английски превод на най-интересните авторски материали от сайта през последните години. Първите преведени статии са достъпни на сайта на ATI European Division – ATEU. В онлайн … Read More