Бизнесът ITF 2 – дефицит

Когато на даден пазар търсенето е по-голямо от предлагането, тогава имa дефицит /недостиг/. Когато на даден пазар предлагането е по-голямо от търсенето тогава има излишък. Равновесието е такова състояние, при … Read More