Това е Таекуон-до – бъдещето

Rating: 5.0/6. From 4 votes.
Please wait...

Развитието на Таекуон-до като спорт е факт. В спорта целта е  да побеждава по-добрия, но той трябва да бъде определен обективно. В редица спортове са въведени електрони системи за обективно отчитане на резултатите без участие на субективен човешки фактор.

img485747c22647a

В олимпийският стил Таекуондо състезателите на спаринг ползват екипировка със сензори отчитаща отбелязаните точки. Това е огромна крачка напред за дисциплината спаринг, но в дисциплината форма нещата все още са субективни.  С напредването на технологиите се открива възможност да се оценява обективно и изпълнението на форми.

 FGMR3D

Създаденото 3D интерактивно ръководство от FGMR съдържа Таекуон-до формите в цифров вид. Те са „дигитализирани“ посредством технология за „улавяне на движенията“ или motion capturing. Подобна технология се използва за биомеханични изследвания, създаване на филми и компютърни игри. Данните са получени от реални майстори по Таекуон-до изпълняващи движенията, които се записват в реално време, след което са редактирани и оптимизирани.

 seanfgmr

Така е създаден реалистичен 3D образ на FGMR изпълняващ формите. Тази информация може да послужи за основа на бъдеща система за обективна оценка на изпълнението на форма. Необходимо е изпълнителите да бъдат снабдени със сензори за „улавяне на движението“ и тяхната траектория да се сравнява с информацията от базата за съответната форма. Това ще става в реално време и ще могат да се следят и оценяват необходимите параметри:

  • trajectory1Техническо съдържание.
  • Сила.
  • Баланс.
  • Дишане – тук ще необходим допълнителен сензор /микрофон?/ за следене.
  • Вълна.

Ще се следи за допускането на различни грешки влияещи върху крайния резултат. Резултатите ще са готови веднага щом завърши изпълнението. Това ще скъси продължителността на състезанието.

За всичко това ще са необходими подходящо разположени сензори и лаптоп с програма извършваща сравнението и оценката.

flex13MocapVolume

Трябва да бъдат въведени коефициенти на трудност /сложност/ за отделните форми носещи съответните корекции в крайният резултат. Например формата Chon-Ji дори изпълнена перфектно не бива да носи повече точки от добре изпълнена форма като Juche или Moon-Moo. Ако бъдат въведени подобни коефициенти ще може да се оценява обективно нивото на състезателите дори само при изпълнение на една форма която може да бъде различна за всеки състезател. Ще могат обективно да се сравняват изпълненията на състезатели с различни технически степени.

Може да се революционизира начина на провеждане на състезанието като всеки състезател излиза сам в ред изтеглен с жребии. Изиграва една форма по желание и допълнително една или повече /според нивото на турнира/ случайно избрани. Получените оценки се запомнят и по тях се извършва крайното класиране.

mocapСъздаването на подобна система за оценка не е лесна задача, но първата крачка е направена и резултата е положителен. При днешното ниво на техниката е въпрос на време да се стигне до работещ модел на подобна система.

Друг е въпросът как подобна система ще бъде приета от различните международни организации развиващи Таекуон-до, които в по-малка или по-голяма степен са консервативни защото са вложили много ресурси в обучението на съдии.

Голямото предимство на подобна система ще бъде обединението на Таекуон-до на техническо ниво, защото днес се наблюдават множество дребни различия при изпълнението на формите от представители на различни организации.

Това е един реален шанс Таекуон-до да остане традиционно, но да продължи да се развива, като модерно бойно изкуство през 21 век.

(Visited 50 times, 1 visits today)
Rating: 5.0/6. From 4 votes.
Please wait...