Артефакти

АртефактПротивоположното на природните, естествените образувания. “Арт” (от лат. ars – изкуство) означава изкуственост, неестественост, преднамереност. В съставката “факт” пък се чува завършеността на артефакта (срвн. с “акт” – действие, процесност, незавършеност). Така артефакт означава направено (от човека, от твореца) произведение. То е създадено с някакво намерение (интенция) – с определена цел (като оръдията на труда, на които е присъща целерационалност) или заради някакъв смисъл (като произведенията на изкуството, на които е присъща ценностна рационалност).

 

abc – стар видеоклип от 1997 в оригиналният му вариант.

Interview with General Choi Hong Hi – Интервю от 12 Ноември 1999 година.

Trifon1, Trifon2 – форумът на Трифон /инструкторът на ЦПК/ от 2000 – 2002 Съдържа интересни мнения на тема ITF и WTF. Може да прочетете как се става национален състезател по ITF и още много други мнения за Таекуон-до.

GEN_2002 – последните думи на Генерал Чой Хонг Хи.

 – писмо за подкрепа от БФТ към ITF-NK.

Бъдеще за Таекуон-до в България – огромна тема за Таекуон-до от 2003. Съдържа много мнения обхващащи всички наболели въпроси около Таекуон-до в България. Много от мненията са актуални и днес. /локално копие/

RN_2003 – БФТ наказва Росен Николов през 2003.

NB_2003 – oставката на Н. Бакърджиев от БФТ през 2003 и разяснения към нея.

NB_2005 – решението на БФТ от 2005 за изключване на клуб Багатур и мнението на Н. Бакърджиев за случая.

CPTK_2005 20050306 – пояснение от ЦПТК до Дисциплинарната комисия на БФТ и техния отговор.

NSA_2006 recenziq1 recenziq2 – ДИПЛОМНА РАБОТА “Таекуон-до в световната история, състояние и проблеми” – Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

referat_all2 Реферат за историята на Таекуон-до в България – Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

20070802 – писмо от Българска Асоциация по Таекуон-до до ген. Секретар на ITF-V със списък на притежателите на черни колани необходими за покриване на изискванията за членство към ITF-V от минимум 20 черни колана. От изброените 29 имена 23  или 79% са членове на клуб Евроатлас /посочените с тъмен фон/.

Северна Корея източва ДАМС? /локално копие/ – една скандална гледна точка за Таекуон-до в България.

Rosen6dan – новината от сайта на БФТТ /ноември 2008/. за защитения от Р. Николов 6 дан, който остава “виртуален” – без сертификат от ITF-C.

BFT_DAN – Локално копие на онлайн официалния регистър на черните колани на БФТ от 2009.

Уважаеми г2 – писмо от BUTF до Трахенберг след срещата с Лобода в Сковде 2010. 

resignation_english  – Оставката на GM Park Jong Soo /11.4.2010/.

2011_6_6 – открито писмо от Mr. Herulf Mathisen до ITF Chang Ung с което връща членската си карта и обяснява защо – най-голямата трагедия не е бруталността на злите, а мълчанието на добрите.

resignationFGMR  – Оставката на FGMR /29.11.2011/.

SGM_KIM_Professorship – Титлата професор е присъдена на Гранд Майстор Ким Унг Чол /21.10.2013/.