Профили на практикуващите Таекуон-до

Rating: 6.0/6. From 1 vote.
Please wait...

Митичният средностатистически практикуващ

Терминът „средностатистически пракикуващ Таекуон-До” включва в себе си разбирането, че физическят, умствен и духовен елемент са заложени в еднаква степен в учениците и се развиват еднакво и едновременно в идеален период от време – 2,5 години. Аз смятам, че това разбиране е мит. „Средностатистически” практикуващ не съществува. Всички са просто ученици, притежаващи различни по естество качества, черти и умения.

През приблизително 20 години (от вече над 45 години) опит в бойните изкуства, аз наблюдавах предимно „7 основни профила” на начинаещи и няколко изключения, който не се вписват в конкретен профил. Елементи на профила са духовните, умствени и физически качества на ученика. Всеки профил изисква индивидуални подходи, които акцентират върху развитието на един или повече от споменатите елементи в различните етапи, за да се придобият нужните качества и да се постигне желаният профил. Целта е да се постигне синхрон между духа, мисълта и тялото и да се създаде един възприемчив и способен I дан.

Нужното време за тренировки на един начинаещ от конкретен профил за защитата на степен варира при всеки ученик и зависи от конкретният му прогрес при всяко защитено ниво. С течение на тренировките, степента на развитие на всеки елемент и съотношението му спрямо останалите елементи ще варира. С времето, линиите, които изобразяват развитието на всеки елемент може да се разминават или да се движат паралелно, но в края на краищата те трябва да се обединят. Следните графики показват, какво би било съотношението между духовният, физическият и умственият елемент, ако ученикът бъде поставен в среда на развитие и ръководство. Таекуон-До тренировката трябва да предостави тази плодородна среда. Изпитанието, което лежи пред всеки инструктор е той да идентифицира профила на всеки ученик достатъчно рано, за да развие неговият пълен потенциал, преди той да прекъсне и никога да не постигне единство между трите елемента.

Инструкторът трябва да е в състояние да разпознае конкретният профил, да работи с него, да забелязва промените в профила и да променя детайлите в тренировката съобразно промените в профила …. всичко това в груповата тренировъчна среда. „Финалният” продукт е I дан, който е готов да стане едно цяло с Изкуството. Той трябва да е духовно цял, готов да се развива физически и психически. За получаването на такъв I дан, идентифицирането на профила на ученика трябва да стане през първият месец и половина.

Следващите графики и съпътстващите ги обяснения са създадени, като помощни средства за инструкторите относно развитието на учениците. Не са дадени нито негативни, нито позитивни оценки относно профилите; Познаването на качествата и нуждите на дадена личност, позволява ефикасен прогрес и развитие в изкуството. Оценка се дава на това, какво сме постигнали с това, което сме имаме.

 

Измамен Феномен

Ученикът от този профил може да направят базовите и по-напреднали техники отвъд конкретните очаквания и отговаря на всички технически/исторически въпроси перфектно през първите 6 до 7 месеца от тренировките. Неговите физически умения могат да надминат тези на инструктора за година и половина. Всичко е лесно за за него; и въпреки това той изглежда празна, студена, механична и недостъпна личност. Той приема конструктивната критика тихо, но неохотно, понякога гледа подозрително гърбът на инструктора с ъгълчето на окото си. Липсващият елемент е духовното. Липсва уважението, желанието за успех, смирението, духът на бойните изкуства (Pil Sung). Дали липсващ по рождение и никога не придобит или разбит от събития в миналото, липсата на духовният елемент  в ученика предизвиква мързел или отегчение при повторението на техниките/формите. Резултатът е напускането на ученика или по-лошо, изграждането на самооценка, като „по-добър от” всички в залата, включително инструктора. Такова отношение и поведение може да бъде развито коварно бавно или може да се появи в пълна сила за броени месеци. 

За да потвърди наличието на този профил и да изпита духовният елемент в ученика, инструкторът може да скъса ученика на някои от изпитите за степени между 4 и 6ти гуп, може да тласне ученика дo неговите физически граници, да го докара до изтощение, за да види дали притежава воля/дух, който ще му даде сили да издържи тренировката, инструкторът може да му даде допълнителни отговорности и задължения в залата и дори да търси продуктивност и в други направления, различни от техниките и познанията в Таекуон-до. Подчинявайки се на този режим, ученикът може да започен да развива духовният елемент.

„Измамният Феномен” трябва да научи, че без развиване на умения и трупането на опит, таланта и способностите се влошават с времето. Дори и каменна къща, ако не бъде обитаване, рано или късно рухва.

Много често е изключително трудно и дори граничещо с невъзможното за инструктора да развие духовността в „Измамният Феномен”. Такъв ученик трябва да бъде принуден да види нуждата от духовното развитие и да стане отзивчив към него. Той трябва да разбере, че младостта и здравето се губят, само духът на бойните изкуства може да осигури силата, нужна за оцеляване и успех.  За някои,  това разбиране не може да бъде признато и прието. Те трябва да бъдат отписани от школата.

 

Мълчалив стълб

Ученикът от този профил обикновенно е мълчалив, доверчив, отговаря на устни въпроси, но изглежда има задруднения с научаването на писмените материали, които се изискват. Не се бъркайте от това. Той не е глупав; нито физически ощетен. Неговото физическо развитие зависи от придобиването на по-добра гъвкавост; неговото тяло е наред. В началото, неговият прогрес може да бъде бавен, но посредством избрани упражнения, насърчаване и практика, той ще я постигне. Необходимо е тренировъчната програма да ускорява неговото вътрешно развитие чрез по-формално обучение.

Този ученик често идва от проблемно детство или е бил лишен от добри икономически или образователни условия. Въпреки характера, който е изградил „на улицата”, той рядко е груб и наперен. Поради недостатъчното образование, неговите умствени възможности все още не са били използвани пълноценно; те са там и трябва да бъдат развити. Той трябва да се върне в училище, да посещава вечерно училище или да се включи в квалификационни програми, за да придобие необходимите дипломи. Както всички практикуващи Таекуон-До, той трябва да бъде насърчаван да продължи своето формално образование, когато е възможно.

Ученик с такова минало има добро сърце и дух на оцеляващ. Той може да различи истина, когато я види и е възможно да се превърне в един наистина страстен и отдаден на Таекуон-До човек. Той може да се превърне в опора на клуба.

 

Боец по рождение

Боецът по рождение се среща рядко и повечето инструктори не са имали възможността да се занимават с такава личност. Независимо, че се среща рядко, опитният инструктор може да го разпознае незабавно. Независимо от часовете тренировка и годините, които евентуално ще прекара, този индивид тренира здраво и още в първите седмици в залата, той посвещава себе си и своя живот на това да стане едно с изкуството. Той не казва за това обвързване на никой и дори, като помощник инструктор не разкрива желанието си да отвори школа или да стане професионален инструктор. Без много приказки, когато се появи подходящ момент той отваря собствена школа. Неговият дух се забелязва дори в лицето и погледа му; Неговото физическо развитие, подхранвано от галоните пот, които се стичат от челото му, описват неговото обвързване. Той идва рано и стои до късно … тръгвайки си чак, когато доджангът заваря врати вечер. Той жертва всичко за тренировката, често се събужда вечер за да изигравае някоя форма и отново си ляга. Той ще намира начини да тренира навсякъде – вкъщи, на работа или в училище.

Боецът по рождение има нужда единствено от напътствия и източник на знания. Той представлява сам за себе си мотивация, критика и в много отношения инструктор. Той ще се развива независимо от трудностите, с които се сблъсква и за около шест месеца може да придобие духът на зрял Черен Колан. Той е вдъхновението на групата, без да го съзнава и с радост служи, като идеалният асистент инструктор. Този ученик с удоволствие помага на останалите. Той притежава вродено разбиране за изкуството и е роден за инструктор. Неговите умения се развиват методично и бързо.

Именно неговият дух и вътрешно разбиране на пътя на бойните искуства, а не задължително физическите му умения, са елементите, които го характеризират. Неговата отдаденост, смирение и възвишен характер изглеждат безкрайни. Неговият дух и ум надминават многократно физическите му възможности в ранните тренировки.

 

Физически ощетен

Ученикът, който отговаря на този профил е доверчив и има желание да учи. Неговият дух и умствени възможности са развити нормално и паралелно. Физическите проблеми могат да имат различни източници и да са от всякакво естество, често се изразяват в сковани сухожилия или калциране на тъкани и дори обща физическа слабост. Често се забелязва непохватност, внезапност и некоординираност в неговите движения.

Необходимо за такъв ученик е даването на сецифични упражнения, с цел развиване на тялото и/или гъвкавостта му. Трябва да се изисква многократното повторение на Saju Jirugi и Saju Maki за да се подобрят нервните сигнали към мускулите и да се повиши координацията. Няколко минути самостоятелна тренировка върху тези последователности към обичайните дейности, трябва да станат неизменна част от неговата тренировъчна програма. Системата за движение на информацията от очите, към умът, до мускулите трябва да бъде развита; Постоянното повторение на Saju Jirugi и Saju Maki изгражда именно тази жизненоважна последователност. Инструкторът трябва да насърчава ученикът по време на този бавен процес на телесно развитие.

В този профил са включени и ученици с частична или пълна загуба на зрението и ампутации. В зависимост от вида и сериозността на инвалидността, инструкторът може да приложи различни и уникални методи. За пълноценен достъп на тези ученици до бойните изкуства, инструкторът може да приспособи тренировъчният режим, да модифицира техниките и формите и да придаде гъвкавост на тренировъчната системата.

Опитът показва, че с изключение на най-тежките случаи, програмите могат да бъдат приспособени към конкретен недъг и да предоставят възможност за прогрес и развитие в границите, които позволява конкретният случай. Докато ученикат има желание, успехът обикновенно зависи предимно от отдадеността и старанието.

Физически ощетените ученици се борят, понякога с голяма болка, също като цикада, която се опитва да напусне своята обвивка. Ако продължи борбата, тя ще доживее момента, в който ще полети. Но, ако в даден момент спре за почивка прекалено дълго, ще загине, заклещена наполовина в обвивката си …… и наполовина вън.  Именно тук е ролята на инструктора, който трябва да осигури на тези ученици нужната воля за оцеляване, докато не успеят сами да видят прогреса, който са постигнали въпреки своите физически проблеми и това да ги вдъхнови.

 

 

Идеалният ученик

Изключвайки „Боецът по рождение”, също редкият идеален ученик може да влезне през вратата на доджанга или да се появи от някой от останалите профили след подобряване на проблемните за него елементи. Инструкторът трябва винаги да следи за индикации, че даден ученик е на границата на такава промяна и да помогне за преминаването и. Тези, които влизат в доджанга с този профил се проявяват около зелен колан и демонстрират лидерски-инструкторски потенциал. Този ученик често мотивира останалите, но трябва да научи изкуството да бъде учител. Неговото тяло и ум са обединени и се развиват заедно. Разликите между него и „измамният феномен”  се очертават в неговият дух и лоялност към принципите. Разликата между този ученик и „Боецът по рождение” е, че умът на идеалния ученик е неразделно свързан с тялото и научава или разбира конкретно знание, когато неговото тяло придобие даден технически опит. Идеалният ученик плавно се превръща в боец… отнасяйки се с доверие и чрез ежедневна тренировка, а не единствено по време на задължителните формални тренировки.

 

Самоотстраняващият се / Неподлежащ на тренировка

Шестият профил, който ще разгледаме отразява една лоша, но напълно реална част от човечеството… Неподлежащият на тренировка. Тези лица не могат да бъдат определени, като ученици. Опитният инструктор може да ги разпознае още в момента, в който си отворят устата. Още с влизането на доджангът те говорят  превъзбудено, че искат да започнат да тренират колкото може по-скоро, хората от тази категория кипят от нетърпение и говорят многословно за своите желания. Моят пръв инструктор, Mr. Sang Ki Eun, казваше “колкото повече говорят, толкова по-малко тренират.”

Тази група представлява обширното мнозинство от хора, които влизат в клубовете и са предопределени, заради недостатък в личността, обикновено да се задържат не повече от две седмици, най-много месец. Тези хора винаги казват едно и също: „Да, да ще съм тук, винаги съм искал да го направя” и подобни (независимо колко добре инструкторът е обяснил възможността за мускулна треска, потта и часовете тежък труд, които са необходими, както и критериите за практикуващите). Те кимат с глава в началото, че ще тренират сериозно. Идват в залата за седмица-две и след това изведнъж изчезват и никой не ги вижда отново … без обяснение или телефонно обаждане. Те просто никога повече не прекрачват прага на школата. В това време, административните процедури в доджанга, енергията, която е отделил инструктора и материалите на клуба просто са били прахосани. Този профил изобразява не-ученикът, който вероятно прекарва целият си живот, започвайки различни проекти, курсове и програми, които в крайна сметка никога не завършва. Те представляват голям брой хора, които единствено генерират административна тежест и никога не постигат нищо. Този профил не представлява средство за тренировка за тези лица, а само ги описва, защото те не са ученици.

 

Желаният профил

Това са всички споменат до сега профили с изключение на „самоотстраняващият се профил”. Те изобразяват умственото, физическо и душевно състояние на ученика, когато започва да тренира. Профилите не са изсечени в камък и не отразяват, как всеки ученик ще се развие при правилно обучение. Профилите представляват аналитични средства за изграждане на смислени тренировъчни подходи към всеки ученик в доджанга.  Някои инструктори могат да пазят профила на всеки ученик в ума си. Други могат да изготвят таблици за тренировъчните архиви на всеки ученик. Не е от значение къде и как се поддържа тази система, стига методите да са продуктивни.

Когато ученикът навлезе в „желаният профил” със степен I Дан, това означава, че вече е наистина готов да се развие като боец и таекуондист. Ученикът е духовно съзрял, както е изобразено от непрекъснатата линия. Той е готов да се развива също умствено и физически, както е изобразено от пунктираните линии.  Линиите свършват на I дан, но това не е края и той трябва да продължи бъдещото си развитие.  Линиите са представени успоредно поради графични съображения. Реално те са единни, каквито трябва да бъдат умът, тялото и духът на боеца.

В профилите липсват месечни времеви индикатори, които да отговарят на отделните степени. Съществуват редица уникални и индивидуални неизвестни, които трябва да бъдат отбелязани с развитието на ученика от първоначалният профил. Профилната графика на всеки практикуващ Таекуон-до  се изменя, изобразявайки трите линии, които представляват промяната на съотношението на трите елемента, докато техният начален профил не еволюира до „Желаният профил”.

Pil Sung

First written 23 March 1983, Panama City, Panama
By: LT. Gwen F. Hall, USN (ITF 4th Dan)  

Превод: Б. Симеонов

(Visited 47 times, 1 visits today)
Rating: 6.0/6. From 1 vote.
Please wait...