Практически за Теория на силата

Rating: 6.0/6. From 13 votes.
Please wait...

Начинаещият ученик може да попита: “От къде идва силата за създаване на опустошителните резултати приписани на Таекуон-до?”. Тази сила е следствие от използване на целия човешки потенциал чрез математическо прилагане на Таекуон-до техники.

genChoio77 

Така започва „Теория на силата“ в енциклопедия Таекуон-до. Автор на теорията е  създателя на Таекуон-до ген. Чой. Тази теория е основата върху която Таекуон-до е изградено и развито, като модерно бойно изкуство. „Теория на силата“ се изучава от всички практикуващи Таекуон-до, обяснява се от Гранд майсторите по международните семинар и се е превърнала в  догма!

Догма (от гръцки δόγμα, δόγματα – установявам, утвърждавам) е установената вяра и доктрина от религия, идеология или организация, неподлежаща на обсъждане или съмнение и приета за безусловна истина. Като аналогия на догмата могат да се посочат аксиомите в математиката.  Всяко отклонение от религиозните догми е било обявявано за ерес и строго наказвано.

До колко „Теория на силата“ практически реализира целта си: „използване на целия човешки потенциал чрез математическо прилагане на Таекуон-до техники.“?

За да се отговори на този въпрос трябва първо да се подложи на съмнение и обсъждане „Теория на силата“, което щеше да бъде обявено за ерес, ако Таекуон-до бе религия. Но Таекуон-до е бойно изкуство и ген. Чой е бил военен, а не математик или физик, което е достатъчна предпоставка „Теория на силата“ да не е перфектна!

През 1965 ген. Чой публикува книгата Таекуон-до. В нея „Теория на силата“ съдържа четири фактора: Реакция на силата, Концентрация, Равновесие и Контрол на дишането.

Публикуваната през 1985 Енциклопедия Таекуон-до съдържа още два фактора в Теорията на силата: Маса и Скорост.

Следователно Таекуон-до е претърпяло сериозно развитие в периода 1965 – 1985. Развитието не е само в „Теория на силата“, но и в други аспекти разгледани детайлно в „Развитието на Таекуон-до през десетилетията“.

С „Теория на силата“ ген. Чой създава парадокс в който изпълнява главна роля! От една страна твърди, че за да бъде напълно разбрано, усвоено и обяснено Таекуон-до са необходими солидни познания в областта на математиката и физиката.  От друга страна не въвежда изискване към международните инструктори, майстори и грандмайстори за ниво на познания в областта на математиката и физиката.

Дали ген. Чой е предпочел масовостта пред „математическо прилагане на Таекуон-до техники“? Времето е дало отговор на този въпрос и днес Таекуон-до е широко разпространено по целя свят.

От шестте фактора в „Теория на силата“ се откроява Контролът на дишането, който определено не описва „математическо прилагане на Таекуон-до техники„. Другите пет фактора съдържат в обяснението си математически формули и физични закони. Те ще бъдат разгледани подробно в продълженията…

(Visited 268 times, 1 visits today)
Rating: 6.0/6. From 13 votes.
Please wait...