Начините за изпълнение на техники в Таекуон-до

Rating: 6.0/6. From 3 votes.
Please wait...

В Таекуон-до формите се срещат различни начини на изпълнение на техниките: normal, slow, fast, continuous и connecting motion. Какви са техните особености и как се изпълняват?

Известно е, че при  изпълнението  на техниките в Таекуон-до се прилага синусоидална вълна /sine wave/. Нейната същност от гледна точка на вертикално движение е последователност от движения надолу, нагоре и надолу. Обяснението на вълната дадено в обратна последователност е:

 • Движение надолу в края – за да се повиши силата на техниката е необходимо да се повиши масата и ускорението. Увеличаването на масата се постига посредством използване на цялото тяло при изпълнението. С движение надолу в края масата на цялото тяло ще се ускори и ще се превърне в силна техника.
 • Движение нагоре – за да се даде възможност за движение надолу в края е необходимо издигане преди това.
 • Движение надолу в началото – това движение се явява следствие от отпускането на мускулите на тялото. Лекото падане е начало на следващото възходящо движение.

Съществува разлика между изпълнението на една  техника и последователност от няколко техники. При изпълнението на една техника има две възможности:

 • Нормално/normal motion/ изпълнение, което  може да се раздели на две групи:
  • Силово  – например: ap joomuk jirugi. Силово изпълнение означава, че максимално ускорената техника се спира в точката на фокуса. При изпълнението на движение напред с ap joomuk jirugi,   максимално ускореният юмрук е по-бърз от пристъпващият напред крак. За да могат едновременно да достигнат до крайната точка е нужно движението на юмрука да не започва преди последното движение надолу от вълната.  Такова изпълнение изглежда неестествено поради различната скорост на ръката и крака.
  • Естествено – например: golcho makgi. При естественото изпълнение ръцете и краката се движат с еднаква скорост . Такова изпълнение изглежда синхронно.
 • Бавно /slow motion/ изпълнение, което не цели сила, няма ускорение а постоянна ниска скорост. При завършване на техниката тялото остава неподвижно и отпуснато. При бавно изпълнение се спазват основните принцип на вълната, размяната и синхрона.  Дишането и движението на краката и ръцете започват и свършват едновременно /например движение 27 в Joong-Gun/. Издишането е тихо и продължително през цялото движение.

За изпълнение на последователност от техники съществуват четири начина:

 • Нормално /normal motion/.
 • Продължително /continuous motion/.
 • Бързо /fast motion/.
 • Свързано /connecting motion/.

При нормално, продължително и бързо изпълнение изпълнението на първата техника е по един и същ начин, а разликата е в продължението. Свързано изпълнение се отличава от другите по това, че първата техника се изпълнява различно.

При Нормално /normal motion/ изпълнение всяка техника се изпълнява отделно със следните особености:

 • Изпълнява се с пълна вълна.
 • Допуска се изпълнение на неограничен брой техники.
 • Всяка техника има едно издишане.
 • Може да се изпълнява в една позиция или в последователност от различни позиции.
 • Техниката спира в момента на фокуса.
 • Има пауза преди следващата техника.

При Продължително /continuous motion/ изпълнение техниките се изпълняват без пауза между тях. Техниките може да се изпълняват от една позиция или поредица от различни позиции. Продължителното изпълнение се дели на:

 • Две техники изпълнявани в продължителна последователност – двете техники се изпълняват с пълна вълна подобно на нормално движение /например движения 13 и 14 в Dan-Gun/. Разликата е, че след фокуса на техника няма спиране и пауза, а без прекъсване започва следващата техника. Двете техники имат собствено издишане, но то не се прекъсва между тях, а продължава по-слабо.

 

 • Повече от две техники изпълнявани в  продължителна последователност. Първата техника се изпълнява с пълна вълна, а от втората техника нататък няма  отпускане и движение надолу. Това означава, че следващите техники започват с движение нагоре и след фокуса на техниката няма пауза, а веднага започва следващата техника /например движения от 6 до 12 в Po-Eun/. Всяка техника има свое собствено издишане.

При Бързо /fast motion/ изпълнение обикновено се изпълняват две техники, където втората техника се изпълнява веднага след фокуса на първата без отпускане /например движение 15 и 16 в Do-San/. Първата техника се изпълнява с пълна вълна. Бързото изпълнение е възможно от една позиция или от две различни позиции. Всяка техника има отделно издишане. Когато две техники с крака се изпълняват в бърза последователност, тогава не се изпълнява вълна и техника с ръцете след първия удар, което позволява бързо изпълнение на втория удар /например движения 18 и 19 в Hwa-Rang/.

При Свързано /connecting motion/ изпълнение винаги имаме две техники в една позиция с едно издишане и една вълна /например движения 16 и 17 в Yul-Gok/. Първата техника е естествено движение завършващо в най-високата точка на вълната, след което, без прекъсване се изпълнява втората техника едновременно с движението на тялото надолу. Издишането е тихо и продължително по време на първата техника и силно при фокуса на втората.

(Visited 325 times, 1 visits today)
Rating: 6.0/6. From 3 votes.
Please wait...