Начин на живот съобразно Таекуон-До

Rating: 6.0/6. From 2 votes.
Please wait...

GM Trân Triêu Quân 1952-2010

Dr Janel Gauthier, Ph.D.

Да живееш съобразно начина на живот на Таекуон-До означава:

 • Да живееш в хармония с философията на Таекуон-До
 • Да адаптираш древните философии към съвременния свят
 • Да тренираш за здраво тяло и здрав ум
 • Да имаш добре балансиран живот
 • Винаги да търсиш самоусъвършенстване
 • Да уважаваш правата на хората
 • Да работиш за справедливостта и мира
 • Да изграждаш по-добър свят и много други.

В това послание, аз ще продължа да разкривам какво означава да направиш Таекуон-До свой начин на живот. Ще си спомните, че в предишните послания описах как живеенето съобразно начина на живот на Таекуон-До ми помогна да преживея трудните моменти и да имам по-щастлив и задоволителен живот. Ние също видяхме, че този начин на живот е приложим във всички аспекти на нашия живот.

В това послание ще обърнем внимание на значимостта на тренировката по Таекуон-До, изучаването на До и прилагането му в тренировка ни, ще спомогне да станем истиснки войни в 21век.

Поканих д-р Janel Gauthier, Ph.D., който е професор по психология в Laval University в Квебек (Канада), да се присъедини към тази дискусия.

Д-р Gauthier тренира Таекуон-До ITF почти двадесет години и скоро ще защитава 4ти дан черен колан. Към това, той е член на Етичния и Дисциплинарен Комитет на ITF и един от създателите и представителите на първата секция относно Преподаването на До: Самоконтрол.

TTQ: Д-р Gauthier, вероятно можем да започнем, като споделите с нас как вашия личен и професионален опит ви накара да разберете стойността на това да живееш съобразно начина на живот на Таекуон-До.

JG: Занимавам се с психология в последните 32 години и заради интереса си към приложението на поведенческата психология в здравете и образованието, се убедих за значимостта на солидните морални ценности нужни за постигането на по-щастлив и балансиран живот.

Бях привлечен от Таекуон-До като бойно изкуство, но също така и заради стабилния философски елемент. Тази комбинация формира основана, върху която можем да градим и постигнем целта -здрав ум и здраво тяло.

Работата ми по развиването и прилагането на етичния кодекс за различни професионални организации засили вярата ми за нуждата от етични напътствия и указания. Това се пренесе и в работата ми за ITF, особено като член на Етичният и Дисциплинарен Комитет на ITF и напоследък в изграждането и развитието на програмата за преподаване на До.

TTQ: Мисля, че можем да обсъдим как се прилага начина на живот на Таекуон-До в тренировките, като разгледаме конкретни аспекти на тренировката и как този начин на живот може да им повлияе. Аспектите, които искам да обсъдим днес са:

 1. Основополагащите упражнения (основни движения) и формите.
 2. Договореният (стъпков) спаринг и свободният спаринг.
 3. Чупенето.
 4. Състезанията.
 5. Претренирането.

Тренировъчен цикъл на ITF (устройство и елементи)

JG: Заслужава си да се отдели време за обсъждането на това как философията на ITF Taekwon-Do и моралните ценности се прилагат в тези аспекти на тренировката. Ние ще можем да се възползваме напълно от ценностите на Таекуон-До само, ако интегрираме До в нашите тренировки и в ежедневието.

TTQ: Спомням си колко горд беше Генерал Чой от над 3000-те основни упражнения, които е създал за системата на ITF Taekwon-Do. Той описа тези движения като научни, рационални и нужни на тялото за ефективна бойна техника. Движенията бяха синтезирани в логични последователности за улесняване на тренировката.

Тренирането на 24-те форми определени от Генерал Чой ни помага да подобрим нивото на технически умения: качеството на техниките и позициите, значително силата и красотата, чувството за баланс, гъвкавостта, ритъма, координацията и др. Допълнително, като разбрем колко много неща има за научаване, започваме да разбираме стойността на постоянството.

Генерал Чой наименува всяка от 24-те тула. Повечето бяха наименувани в чест на важни фигури в историята на Корея, хора, които са се жертвали за страната и обществото си.

JG:Погледнато от гледна точка на историята можем да разберем защо Генерал Чой е избрал именно тези имена. Той е бил военен и по начало е създал Таекуон-До за нуждите на корейската армия. Всяко от имената се свързва с важна фигура, специфично постижение или историческо събитие, добре познато на корейците.

TTQ: Генерал Чой е искал да изрази гордостта си от своята страна и постиоженията и, както и болката му за разделянето на Корея на две държави.

JG: Днес, наша крайна цел не е да изучаваме корейската история. Въпреки това, изучаването на историята на тези корейски герои може да ни помогне да разберем по-добре какво се опитваме да постигнем чрез практикуването на 24-те форми. Един от тези уроци е да показваме уважение към родната земя и да я правим по-добро място за живот.

TTQ: Всички ще забележат, че 24-те форми отразяват 24те часа на деня. Генерал Чой казваше, че 24-те форми и 24-те часа ни напомнят, че за да постигнем целите си трябва да бъдем отдадени, да работим усилено и да не губим време. Времето бавно тече – независимо какво правим – за това е важно да използваме своето време разумно и да работим за подобряването на света в който живеем. Независимо от това дали работим на местно ниво, или на международната сцена, това е начинът, по който ние можем да оставим след себе си значим завет.

Научих една ориенталска поговорка от Генерал Чой:

Когато животното умре, то оставя след себе си своята кожа.
Когато умре човек, той оставя след себе си своето име (своят завет).

Желанието да оставим полезен завещание е добра мотивация, която трябва да ни вдъхновява да работим усилено и с идеята да направим света едно по-добро място.

Също бих искал да спомена, че устройството на формите в ITF – включително номера, начина за изпълнение на движенията и диаграмите – еволюира от първата им демонстрация на международно ниво на Генерал Чой през ранните 1960’. Той продължи да ги приспособява, докато не почувства, че са завършени. След представянето на теорията за синусовата вълна, той вярваше че е открил правилният баланс.

Формата на диаграмата на всяка форма също има специфично значение. Например: Диаграмата, във вид на английската главна буква “I” наподобява китайският или корейски йероглиф за „ученик” или „учен”.

В древните цивилизаци, учените били част от обществения елит. Те се наслаждавали на привилегиите на тяхния статут, но те трябвало да заслужат това положение. Те също имали голямата отговорност да допринесат с нещо на своето общество и страна. Допълнително към това е трябвало да демонстрират образцово поведение през цялото време, точно както ITF очаква великите майстори, майсторите, инструкторите и всички други черни колани да дават добър пример на по-младшите.

Друг пример е тула Po Eun. Диаграмата е просто права линия: ―. Po Eun е бил смел човек, който показал своята лоялност като отказал да напусне учителя си заради друг, независимо че това коствало живота му. Правата линия на диаграмата представлява неговата непоколебима лоялност.

Има ситория зад формата и името на свяка една от 24-те диаграми и ние всички можем да извлечем полза от научаването на повече неща за тях.

Сега нека преминем на вторият аспект: договореният и свободният спаринг.

JG: Можете ли да опишете как тренировката със стъпков спаринг може да допълни свободният спаринг и какви са ползите от използването и на двата вида тренировка?

TTQ: Програмата и методите на преподаване на ITF Taekwon-Do се базират на прогресивното изучаване.

Тренирането на формите представлява спаринг без реален противник, Генерал Чой представя и договореният (стъпков) спаринг, който вече е с реален опонент и представлява метод за подготовка за свободния спаринг. Двамата участници се разбират за движенията, които ще използват и работят заедно за подобряване на техния спаринг. Целта е да се разбере предназначението на движенията, да се усвои взаимодействието с опонента (позиции и дистанция) и да се развият по-бързи рефлекси, особенно на мигновена реакция при самозащите.

Чрез тренировката с тристъпков спаринг, ученикът може да усвои ефикасното прилагане на техниките и да развие усет за дистанцията, ключов елемент за успеха в свободният спаринг.

Двустъпковият старинг представя духа на спаринга и дава възможност на ученика да тренира атаките, защитата и контра-атаките в комбинации, съставени от една техника с ръце и една техника с крака.

Целта на едностъпковият спаринг, използван за по-напреднали тренировки е трениращият да е подготвен за всякакъв вид атака по всяко време и да противосейства с една ефективна техника.

Стъпковият спаринг е много ефективен метод за тренировка и може да бъде особенно полезен за по-възрастни хора. Това е поредният пример, за това, че Таекуон-До е достъпно и се приспособява съобразно физическото състояние на трениращия.

По време на посещенията ми в ITF организации по целия свят, съм забелязал, че не се тренира достатъчно върху стъпковият спаринг. В резултат, те се затрудняват при изпълнението на техниките, дистанцията и таймингът по време на свободен спаринг.

Подобно на човек, който се учи да свири на пияно, но не иска да упражнява гамите. В крайна сметка e много по-забавно да се изпълнява истинска музика, отколкото да тичате с пръсти нагоре и надолу по клавишите многократно! Но опита показва, че чрез тренирането на гамите, ученикът развива техника, която му е полезна при изпълнението на по-сложни музикални произведения.

Генерал Чой винаги наблягаше на това, че стъпковият спаринг трябва да бъде неделима част от тренировката. Когато бях по-млад се интересувах повече от свободният спаринг. Исках да прогресирам възможно най-бързо и реших, че свободният спаринг е най-добрият начин за това. Както и да е, когато порастнах и натрупах известен опит разбрах, че Генерал Чой е прав. Стъпковият спаринг е важен и трябва да заема важна част в тренировката на всеки.

JG: Да, тренирането на стъпковият спаринг е важно средство, което можем да използваме, за да подобрим свободният си спаринг, но трябва да добавим също, че тyк имаме и чудесна възможност да приложим принципа на постоянството/упоритостта, упражнявайки търпението си докато тренираме.

TTQ: Това е напълно вярно. Както е казал Конфуций, Този, който е нетърпелив относно незначителните неща рядко постига успех при въпросите от голяма значимост.

Свободният спаринг също е ценен начин за тренировка. Добър е за подобряване на физическото и психическо състояние. Също ни помага да се подготвим за предизвикателствата, с които ще се сблъскаме в живота.

Предлагам следният подход за успешна тренировка със свободен спаринг:

 • Тренирай, използвайки подходящите техники.
 • Използвай умът си (мозъкът си) за да анализираш всяка ситуация бързо.
 • Вземи бързо решение как да реагираш и изпълни техниката с увереност, непоколебимост и положително отношение от сърцето.

Развитието на силен ум е особено важно. Добрите техники са важни, но силният ум позволява те да бъдат използвани по най-добрият начин.

След свободен спаринг е особенно важно да анализирате действията си:

 • Открийте силните и слабите си страни и тези на опонента.
 • Как можете да се възползвате от слабостите на опонента?
 • Спряхте ли го да се възползва от слабостите ви?
 • Използвахте ли подходяща стратегия?
 • Какво е можело да направите по-добре?

Този вид самооценка, комбинирана с предложеният по-горе подход, ще ви помогне да приложите подходящите стратегии в спаринга – и в живота.

JG:Бих добавил, че в свободният спаринг, както и в живота е изключително важно да се показва уважение към опонента. Това е основен принцип в бойните изкуства.

Разбирасе, ние винаги искаме да победим в свободния спаринг, но победата не е всичко. Истинската стойност на свободния спаринг се изразява в това, което сме научили от него. Това е възможност да приложим принципите във философията на Taekwon-Do и ясно да демонстрираме, че живеем по начина на живот на Taekwon-Do.

Например: Мога да се изкуша да прибегна до „нечист бой” за да спечеля спаринга. Дали това ще е действие с учтивост и уважение към опонента? Ще демонстрирам ли с това -? Не. Аз ще лъжа опонента и ще лъжа себе си. Дори и да победя, ще се гордея ли с такава победа?

За съжаление в миналото съм забелязвал някои ученици, които се опитваха да сплашат по-малките си или по-слаби противници. Някои не се задоволяваха със лесна победа и се опитваха да “унищожат” по-слабите си опоненти. Забелязал съм, че много често същите тези ученици, предпочитаха да не се срещат с по-големи или по-силни опоненти. Те ще намерят оправдание, за да избегнат битката с по-опитен опонент и дори може да се престорят на ранени, за да се прекрати срещата. Пределно ясно е, че тези, които се държат като хулигани не са приели принципите на Taekwon-Do.

Свободният спаринг изисква прилагането на всичките пет принципа в Taekwon-Do:

Правилата изискват опонентите да показват уважение един към друг;

 • Опонентите демонстрират почтеност, като не прилагат тактики от “мръсната игра”.
 • Постоянството/упоритостта ще помогне на участниците да тренират ефикасно и да не се предават.
 • Самоконтролът е есенциален за спаринга (стъпков и свободен) в Taekwon-Do. Всяко движение трябва да бъде смислено и контролирано. Емоциите трябва да се изолират.
 • Развиването на непоколебим дух помага на участниците да бъдат по-мотивирани в тренировките и да дават всичко от себе си в спаринг срещите. Непоколебим дух означава – да не се обезкуражаваме и предаваме, когато не печелим.

TTQ: Именно, да живееш по начина на живот на Taekwon-Do означава да прилагаш принципите му в спаринга … и в живота.

В този момент бих желал да спомена за нуждата от безопасност в свободният спаринг. Чрез използването на подходящата екипировка, следването на правилата и уважението в боя, ние можем да избегнем нежелани наранявания.

Сега, нека преминем към следващият аспект от тренировката: чупенето.

JG: Хората, които не се занимават с бойни изкуства, обикновенно се впрчатляват от чупенето. Те смятат, че е невероятно, но в същото време се чудят, защо някои би искал да се учи да чупи дъски!

TTQ: Има добра причина това, чупенето да е част от тренировката по Taekwon-Do и причината е не просто да се впечатляват хората!

Чупенето е явна демонстрация на добра тренировка. Не можеш да се справиш, ако не си тренирал добре и не си усвоил техниките, за да извлечеш максимална сила и да развиеш силна воля.

Чупенето показва на учениците значимостта от развиването на упоритост, самоконтрол и непоколебим дух.

JG: Бих добавил, че първото успешно чупене от ученика е важна стъпка от прогреса му в Taekwon-Do. Овладяването на техниката на чупене дава невероятен тласък на самоувереността на ученика.

Много ученици започват с вярата, че ще е невъзможно да увладеят чупенето, но с подходящата тренировка и подготовка те успяват. И успеха дава ценен урок: Чрез тренировки и упоритост, можеш да постигнеш целите си.

Учениците, които приложат този урок в живота си както и в тренировката по Taekwon-Do, ще бъдат по-мотивирани да се развиват и да вървят напред към целта за по-щастлив и по-балансиран живот.

TTQ: Друг аспект от тренировката е участието на състезания.

Аз насърчавам учениците да участват на състезания, защото това е една добра подготовка за живота. Правилната подготовка за състезание изисква от участника да си постави цели и да изгради планове за тяхното постигане. По този начин успяваме и в живота, в училище и на работа.

В свободния спаринг, участниците в състезанията по ITF Taekwon-Do трябва да демонстрират всичките пет принципа: учтивост, честност, постоянство, самоконтрол и непоколебим дух. Ние трябва да споменем също, че широката цел на състезанията ни е да се подобри качеството на Taekwon-Do, което се практикува в ITF.

Подготовката за състезанеи е тежка работа и участието може да е напрегнато. Не е точно като спаринга с други ученици от ващият клуб по Taekwon-Do. Има по-голямо напрежение около изпълнението и победата.

Разбирасе всички искаме да победим. Но не трябва да се забравя, че всеки път, когато един състезател победи, друг губи. Да, важно е да се научим да бъдем “добри” победители, но е също толкова важно да се научим и как да бъдем „добри” загубили.

“Добрият” победител е скромен в победата и показва уважение към опонента си. Той осъзнава, че всяка среща му дава възможност да научи нещо за себе си – слабостите си и силните си страни – и техниката му в Taekwon-Do. Той е благодарен на опонента си, че е участвал в този процес на изучаване.

“Добрият” загубил е скромен в загубата си и показва уважение към съдийското решение и към опонента си. Той също използва възможността да открие слабостите и силните си страни и как да подобри техниката си. Както “добрият” победител, “добрият” загубил е благодарен на опонента си за участието му в процеса на учене.

Както можем да видим, въпреки че единият е победител, а другият загубил, изходът и за двамата е по-добро познание на слабите и силните им страни. Те ще бъдат мотивирани да продължат тренировката си.

JG: Можем да забележим, че смирението и уважението към другите трябва да определят моралният образ на всички състезатели.

TTQ: Всъщност, тези които печелят постоянно или в повечето случаи са по-застрашени от загубата на самоувереност, когато претърпят редица поражения, докато други,които виждат тези загуби като възможност да научат нещо, стават по издръжливи. Когато се сблъскат с провала или поражението на форми, свободен спаринг, чупене или други спънки в живота им, издръжливите хора ще се съвземат по-ефективно и ефикасно от другите. Те виждат предизвикателства, вместо препятствия и това им помага да задържат положителното си отношение и ги мотивира да работят дори по-усилено.

Всъщност, когато изследваме ползата от състезаването, трябва да разгледаме душевните, моралните и социални аспекти в допълнение към физическото състояние и самото представяне. На тренировка често сравняваме представянето си спремо предишно такова и се опитваме да го подобрим. Но при състезанията имаме възможността та сравним представянето си сравнено с останалите.

За да превърнем състезанието в ценен опит е важно да се научим как да анализираме представянето си и да определим как може да бъде подобрено. Този анализ трябва да се извършва в духа на смирението и за целта на самоосъвършенстването, а не в духа на самохвалството или арогантността.

JG: Както споменахте, важно е да се разбере, че състезанието е свързано с много неща, а не само със самото представяне в частност. За да се възползва напълно от участието си в състезанието, ученикът трябва да го използва като средство за себепознаване и самооценка, както и като възможност да приложи принципите на Taekwon-Do.

Независимо дали победите или загубите, винаги ще има ценни уроци, които да научите от участието си на състезание.

TTQ: Много съм щастлив да кажа, че през изминалите няколко години съм забелязал, че има много добър дух сред участниците в състезанията на ITF.

Ние направихме промени, за да подобрим качеството на състезаниета на ITF и в частност на правилата и работата на съдиите. Когато състезателите и тяхните треньорите уважават правилата и приемат решенията на съдиите, резултатът е по-качествени състезания.

Сега забелязвам състезатели, които се бият, но в същото време се наслаждават на добрите си отношения.

JG:Напълно съм съгласен, че психологичният аспект е също толкова важен, колкото самата битка. Важно е човек да се научи как да губи и как да печели.

Представете си, че сте млад човек, който се откроява на състезанията. Вероятно печелите почти през цялото време. Евентуално започвате да се виждате като успяващ човек, само защото сте печеливш състезател. Както и да е, процеса на остаряване ще се отрази и на вас (както се отразява на всички) и евентуално няма да можете да побеждавате непрекъснато. От къде ще дойде чувството ви за самооценка и самоувереност тогава?

От друга стпана, ако постигнете целта си да станете добър човек с балансиран живот, ако работите усилено върху прилагането на принципите в Taekwon-Do, ако се стремите да постигнете, споменатото от Генерал Чой “съвършенно морално поведение”, ще имате вътрешната сила и умението да вярвате в себе си, независимо от това, дали печелите или губите на състезанията. Заради това Taekwon-Do е начин на живот.

TTQ: Старанието към постигане на “съвършенно морално поведение” безспорно е благородна цел, но може да изглежда непостижима. Както бях казал по-рано, трябва да се движим стъпка по стъпка.

Накрая, бих искал да поговорим за опасността от претренирането.

Ние, които се занимаваме с ITF Taekwon-Do имаме страст към нашето бойно изкуство. Тази страст е прекрасно нещо: Тя дава възможност да напредваме в тренировките, като правим нещо, което обичаме. Но трябва да съзнаваме и опасността, че тази страст може да ни отведе отвъд границата на разумната тренировка.

Има схващане, че тренировката трябва да е “тежка” или дори болезнена за да е ефективна. Но успешната тренировка на се измерва в това, колко пъти повтаряме определено движение или комбинация. In fact, by setting unrealistically high goals for your training, you risk injury and discouragement.

Важно е да имаме реалистичен палн за тренировка, адаптиран към физическото ни състояние и тренировъчните цели. Несъмнено трябва да давате най-доброто от себе си, но си определяйте реалистично цели.

JG: Искам да добавя, че ако резултата от тренировката е изразен в ненужни наранявания и болка, тя не е в хармония с принципите на Taekwon-Do. В тренировката – както и в живота – упоритостта и непоколебимият дух (на които някои биха се позовали, за да обяснят „тежката” тренировка) трябва да бъдат придружени от самоконтрола и честността.

Много бойци вярват в „тежките” тренировки. Съобразно тяхнят начин на мислене, целта на екстремното трениране е умът да доминира над тялото и колкото е възможно повече тялото да е тренирано да не изпитва болка при определени обстоятелства.

Трябва да си спомним, че Генерал Чой първо развива Taekwon-Do, като бойно изкуство за корейските въоръжени сили. Те са млади мъже с върхово физическо състояние, поради това тренировката била сурова. Както и да е, нашият Създател в последствие осъзнал, че тренировката трябва да е полезна за всички и я променил така, че да бъде достъпна за всеки.

Това ни показва, че не е нужно тренировката по Taekwon-Do да бъде “тежка”, за да бъде ефективна и това е поредният пример за това, как ITF Taekwon-Do продължава да се развива.

TTQ: И ITF Taekwon-Do продължава да се развива, защото ние непрекъснато работим за да го направим по-добро.

Например, ние сега поставихме ударение върху контролираното дишане, за да осигурим по-добър достъп на кислород към тялото, което се оказа полезно и може да се отрази в увеличаване на продължителността на живот.

Това е добър момент да се спомене за работата на Техническият и Инструкционен Комитет на ITF, чийто мандат включва подобряването на качеството на инструкторите на ITF и подсигуряващ еднообразен стандарт на преподаване по света. Комитетът се интересува от получаването на въпроси и предложения от практикуващите Taekwon-Do.

JG: Поради достъпността на Taekwon-Do от всеки, изключително важно е интензивността и продължителността на тренировките да бъдат съобразени с физическото състояние и нуждите на всеки практикуващ.

Човешкото тяло е описано, като “най-добрата машина на света”, но то има ограничения. Вашето тяло ще ви сигнализира, когато го претоварвате, но вие трябва да обърнете внимание и да разпознаете всеки знак, показващ нереалистичността на тренировъчният ви ражим.

TTQ: И също така, има изобилие на информация в списанията, книгите и в мрежата. Научете колкото се може повече относно това, как да тренирате правилно и потърсете напътствия от тези, които имат повече опит.

Мислете за физическата си безопасност и физическото и духовното си здраве. Ако се опитвате да тренирате прекалено усилено, ще достигнете до точка, в която няма да имате достатъчно физическа и психическа енергия за да продължите.

Дори и да тренирате по три часа на ден, възможно е да избегнете отрицателните ефекти от претренирането чрез отделянето на достатъчно време за възстановяване. Ние водим натоварен живот, но е важно да си осигурим достатъчно време за сън и да отделим малко време за почивка. Чрез осигуряването на възможност за тялото да се възстанови, вие ще бъдете готови и мотивирани да продължите да тренирате. Поставете си за цел да имате балансиран живот.

JG: Претренирането може да доведе до физическо и психическо изтощение и евентуално до обезсърчаване. “Тежката” тренировка е изведена като пример за върховен самоконтрол, но ако е прекалено крайна, тя може да се превърне в пример за липсата на самоконтрол.

При всяко положение, независимо дали тренирате два, три или повече часа, отново остава останалото време от деня. Какво ще правите през тези часове е особенно важно, защото това , което правите, когато не тренирате показва колко добре прилагате това, което сте научили. Това е времето, когато показвате, че наистина живеете съобразно начина на живот на Taekwon-Do.

TTQ: Също е много важно да се поставят реалистични цели в тренировката, за да не се стигне до обезсърчаване и демотивация на учениците. Ще е жалко, ако ученик спре да тренира Taekwon-Do, защото не бил в състояние да се справи с „тежката” тренировка, докато по-реалистичен тренировъчен подход би му позволол да продължи да напредва и да се наслаждава на ползите от ITF Taekwon-Do.

За да помогнат на учениците си да останат мотивирани, препоръчвам на всички учители на ITF да  окуражават учениците си чрез сравнявнения на представянето си с предишните такива, вместо да ги сравняват един с друг.

Наприемр: Ученикът може да оцени прогреса си всеки месец, като види колко лицеви опори може да направи за 30 секунди. Чрез поставянето на реалистични цели и проследяването на резултата, ученикът ще види, че напредва и по този начин ще открие мотивация да продължи да тренира.

JG: За да обобщим казаното до тук, ние разкрихме важността на прилагането на До, развиването на принципите в Taekwon-Do и как да водим живот, съобразен с начинът на живот на Taekwon-Do, свързан с всички аспекти на тренировката – и на живота ни.

TTQ: В заключение искам да подчертая, че за да се възползвате напълно от Taekwon-Do, е изключитено важно да интегрирате До във вашата тренировка и живот.

Както видяхме по-горе, когато Генерал Чой е създал и развил Taekwon-Do, той е оставил и много мисли, свързани с философските понятия, съществени за физическата тренировка. Той е избрал имената и диаграмите за туловете в 24-туловата система, за да разкрие историята и да преподава До.

Нашият Създател сподели с нас тайните си за тренировката по Taekwon-Do и ни представи speed-motions (особено натуралните, бавните, продължените и свързващи движение: меките движения), дихателният контрол и изпълнението на добре познатата “синусова вълна”. След време, той направи основни промени в системата на ITF, за да постигне баланс между твърдите и меки стилове. Тази модернизация направи техническата система на ITF тясно свързана с философията и целта да се изгради хармонично общество с мир, справедливост и свобода. Както споменах в началото на това послание, Генерал Чой направи възможно за всички практикуващи ITF да осиновят Taekwon-Do като тяхен начин на живот и да се наслаждават на балансиран живот.

Очевиден пример за наговата грижа за подробно изобразяване е имато, което нашият Създател е дал на това бойно изкуство и дори начина, които е избрал за изписването му. Всички знаем, че “taekwon” означава“ръце и крака” и “Do” означава “пътят”. Забележете, че те са свързани с тире в “Taekwon-Do”; това ни напомня значимостта на развиването на физическият и философският аспект в хармония.

Когато достигнете определено ниво на познания и разбирания относно Taekwon-Do, вие ще можете да интегрирате „Дo” във вашия живот. Ще живеете живота си съобразно ценностите на До. Някои ще кажат, че ядете, пиете, мислите и дишате Taekwon-Do. „До” наистина се превръща в част от вас и вие ставате истински бойци.

Това е достойна цел за практикуващите Таекуон-До.

XVI-ият Конгрес на ITF е планиран за 1ви Юни тази година в Квебек (Канада), така че за моето следващо послание подгатвям изложение на това, което е постигнал екипът на ITF в последните 4 години.

Както и да е, защото съм сигурен в съгласието ви относно това, че да живееш съобразно начинът на живот на Taekwon-Do е интересна и важна тема, възнамерявам да продължа изследването на допълнителни негови аспекти и в бъдещите послания.

Вярвам, че сте намерили това послание за едновременно интересно и поучително.

Майстор Trân Triêu Quân
Президент на ITF
March 1st, 2007

(Visited 148 times, 1 visits today)
Rating: 6.0/6. From 2 votes.
Please wait...