Младши черни колани?

Rating: 6.0/6. From 2 votes.
Please wait...

Имало едно време в недалечното минало, период, когато децата не били приемани като ученици в доджангите. Дори днес има някои училища, които не обучават деца заради лични предпочитания или традиции. Въпреки това в повечето съществуващи клубове днес, 80% от записалите се да тренират са децата и така те се превръщат в основа на бизнеса. Въпросът, който се появява е „Могат ли децата да получат черен колан?”. Собствениците на клубове, които се сблъскват с този въпрос трябва да обърнат внимание на тренировъчните методи, сблъсъка с други упражнявани дейности и изискванията за степените, за да създадат баланс между бизнес и изкуство. Когато говорим относно защитата на степените, задължително трябва да открием отговора на няколко въпроса.

Нека първо се запитаме какво представлява черният колан, изпита за черен колан е много тежък и изисква продължителна подготовка, както от младите, така и от по-възрастните. Изразът „черен колан”, за разлика от всеобщото възприятие, няма много общо с „майсторското” ниво. Моят инструктор имаше поговорка, която винаги висеше на стената на доджанга, която гласеше: „Черният колан не е края на пътешествието, а само началото”. Имайки това предвид, ние трябва да отговорим на въпроса „Какво представлява черният колан?”, което ще ни помогне да дадем отговор и на основният въпрос – „дали децата притежават нужните качества за тази степен?”. Има много фактори, с които трябва да се съобразим, когато засягаме тази тема и вероятно отговорите на въпроса ще бъдат също толкова на брой, колкото и отговарящите. В единия край на спектъра имаме „фабрики за колани” или франчайз, докато в другия стоят традиционните школи, които най-често са частни. Подхождайки откъм „традиционната” страна, тъй като другата говори сама за себе си и практикуващите са добре запознати с нея, ние можем да продължим напред с въпроса.

 

Обратно на синдрома „черният колан е майстор”, черният колан показва, че притежателя му владее основните техники, които са преподавани по време на степените „gup”. По дефиниция, значението на черният колан е „Обратното на белият, следователно изразява зрялост и умение в Taekwon-Do” (Ген.Чой Хонг Хи, 1999, pp.373).

 

USITF (United States International Taekwon-Do Federation) обявява следните възрастови групи в своя наръчник –  Pee Wee – до 10 години, Juniors – от 11 до 15 години, и Adults над 16 годишна възраст. Възрастовите групи, дадени от тази организация ще бъдат използвани като отправна точка в тази статия. За да разберем по-добре фазите на младежкото развитие, по-долу е дадено кратко описание на всяко едно ниво.

 

Предучилищно

Детето участва в предучилищна програма в началото, за да разшири своите социални умения. Това е първата стъпка към социализацията в живота на детето извън семейната среда. Taekwon-Do в своята програма съдържа насърчаването и дисциплината, от които се нуждаят децата на тази възраст за да са щастливи, докато стават по-отговорни.

 

Късно детство

Децата в този период на развитие започват да добиват нови двигателни умения. Важно е да разпознават и да се гордеят от своите постижения и да желаят непрекъснато да се усъвършенстват. Изпитите за „gup”-степени осигуряват нужната критика и признание, от които те се нуждаят в този период.

 

Юношество

То е описано, като ”период от живота,намиращ се между началото на пуберитета и пълното встъпване в социалната ролята на възрастен”. Това е периода, в който юношата изгражда идентичността и морала си. Влиянието на Taekwon-Do през този етап е решаващо; Генерал Чой е писал много относно моралната култура (Jungshin Sooyang).  Тоав е тази морална култура, към която се стремим като бойци „наше задължение е да градим такова общество за хората” (Генерал Чой Хонг Хи).

Юношеството се разделя на два периода, ранно юношество (от 13 до 17г.) и късно юношество (от 17 до 18г.). През тези градивни тийнейджърски години, те разкриват своята самоличност и разглеждат въпроси, като „кой съм аз” и „какъв искам да бъда” . Изграждайки своята самоличност, те се сблъскват с различни роли, поведенчески модели и идеологии. Когато защитят 1-ви gup, учениците започват да придобиват лидерски качества и започват да си дават сметка за положените усилия и за тези, които трябва да положат за следващаите степени.

 

На теория едно дете, което започне да тренира на 5 годишна възраст може да се яви за черен колан на 9. Това би го поставило в „Pee-Wee” групата и хипотетично на 10-11 години ще може да се яви за 2ри дан, като „Junior”. Организациите са поставили изисквания за по-високите степени; Трети дан – 17,5годишни и четвърти дан 19,5 годишни според учебната програма на USTF за 1998. Приложението на черен колан с бяла черта в  средата означава малд черен колан (под 17 години), който е един вид условен и когато детето стане на 17 години получава своят черен колан (с или без допълнителен изпит в зависимост от политиката на съответната организация). Изискванията са почти еднакви за възрастовите групи с изключение на силовия тест.

Като възрастен 10-ти gup си спомням как се възхищавах на предната редица от черни колани, опитвайки се да подражавам на движенията им. Децата имат нужда от същото вдъхновение, цели и модели за пример за да се развият в Taekwon-Do. Степените gup следват един и същ структуриран учебен план от най-базовите техники до тези за напреднали, като се градят една след друга. Малките трениращи изучават всички тези техники, влизащи в Taekwon-Do програмата, също като възрастните, въпреки че информацията при тях се представя по различен начин.  Много деца са добри във физическият аспект на Taekwon-Do, което означава, че трябва да се акцентира върху изграждането на техния характер.

Дисциплината може да се счита за характерна черта, която се изгражда още с първите крачки на ученика в залата. Тя се разделя в две направления, дисциплина на тялото и дисциплина на ума. Дисциплината се развива още от момента на влизане на доджанга, поклона при влизане, подреждането и позицията за поклон са едни от първите рутинни маниери, върху, които се фокусира детето.

Усещането е умение, което се придобива чрез упражненията за самозащита, спаринг и дори форми, където детето обръща внимание на движението на тялото спрямо околната среда. Учениците практикуват различни позиции, стойки и движения, които им показват как тялото реагира в дадена ситуация. Усещането може да бъде разгледано и по този начин; Дали ученика има усета и уменията да проведе тренировка или да проведе продуктивен урок, който ще бъде полезен за групата? Провеждането на тренировката изисква добра наблюдателност и зрялост. Поверяването на елементи от тренировката на младите черни колани им дава възможност да демонстрират и развият своите лидерски умения, докато придобиват и други качества.

Зрялостта е една от ценностите, които изискват голямо внимание; дали юношата е способен да вземе добро решение относно хора и ситуации? Вземането на този вид решения изисква определен опит, а юношата може все още да не притежава такъв. Както и да е, демонстрираното от време на време умение за вземане на добри решения разкрива мисловна зрялост. Има различни видове зрялост, пример за това са емоционалната, физическа, когнитивна и социалната. В статиите, написани на тази тема се твърди, че хората продължават да развиват своята зрялост в различни области през целият си живот.

 

 Зрялостта е само кратка почивка в юношеството.

Jules Feiffer

 

Според специалистите в областта, перманентната зрялост се поддържа от когнитивната и социална зрялост, които се изграждат на слоеве в продължение на целият живот. Това не може да се постигне много бързо дори, когато ученика е възрастен; физическите умения са лесно измерими, въпреки че нивото на възприемчивостта трудно може да бъде определено. Наскоро Blue Cottage Taekwon-Do беше домакин на национално есе-състезание за деца, практикуващи Taekwon-Do. Честно казано моите очанвания относно нивото на зрялост на участниците от различните възрастови групи бяха ниски. Не е нужно да споменавам, че бях удивен от избора и структурата на темите, но най-много ме изуми нивото и стила на писане. Логично е юноша черен колан на дадена възраст да бъде по-зрял от носител на gup на същата възраст.Нормално, онези, които не са се адаптирали толкова добре колкото другите трениращи, не добиват достатъчно зрялост, за да останат в бойното изкуството, и напускат. Възрастта не гарантира зрялост; от мой личен опит мога да твърдя, че младите черни колани, които съм срещал са доказали се, почтителни и талантливи в изкуството.

Това доказва, че методите на ген. Чой и по-новите такива се прилагат успешно както за малки, така и за големи. В отношенията ученик/учител е посочено, че добрият ученик никога не трябва да се уморява да учи и трябва да е готов на жертви за изкуството. Винаги давай добър пример на по-нсиките степени, тъй като те подражават на по-старшите. Докато наблюдаваш преди започване на занятията, внимавай за инструкторите, те са тези, които помагат на по-ниските степени с туловете и техниките и отделно от групата, седейки настрана, обсъждат ежедневни неща.  И накрая „ученикът трябва да желае да учи и да задава въпроси”, това показва мотивация и откровен интерес към изкуството. Сравнително лесно можем да познаем тези ученици, тъй като те посещават редовно тренировките, преминават през ученичестите степени и вероятно са следващите черни колани. Клубовете твърдят, че децата, които са защитили черен колан в залата обикновенно имат голям успех и в училище. Тези, които са израстнали в зряла среда стават отговорни и уважавани членове на своята общност.

В заключение според мен, използвайки структурираният тренировъчен план, който разгледахме в тази статия, даваме възможност на младежите в Taekwon-Do да придобият чувство за успех и реализация. Всеки принцип от Taekwon-Do Jungshin е необходим в човешкият живот и превръща децата в отговорни възрастни, като ги учи да си поставят и изпълняват цели и да развиват самодисциплина. Като инструктори ние трябва да бъдем много бдителни „един ученикът може да се развива само когато има отличен инструктор”. По-високата степен не представлява награда, а заслуга на индивида, независимо от неговата възраст. Както отбелязах по-рано основата част от работата на доджанг-а е свързана с младежта, следователно нуждата от солидна програма за работа с деца е ключова. Повишението на по-вискока степен при младшите черни колани използва описания в статията критерии и предоставянето му е една осъществима алтернатива в това бойно изкуство при все че има и такива, които отричат даването на по-висок  Дан на деца.

David Quigg,

Blue Cottage Taekwon-Do

Превод: С. Василева

 

(Visited 102 times, 1 visits today)
Rating: 6.0/6. From 2 votes.
Please wait...