Обучение

Таекуон-до е модерно Корейско бойно изкуство. Представлява бойно изкуство за самозащита без оръжие. То е изградено на научна основа от множество традиционни техники, широко разпространени в осъвремените бойни изкуства. Таекуон-до и неговата дисциплина, техника и психическа тренировка са основата за изграждане и развиване на силно чувство за справедливост, твърдост, сила на духа, човечност и решителност. Тренировките по Таекуон-до оказват изключително благотворно въздействие върху здравето и физическата дееспособност на човешкия организъм. Те стимулират имунната система и служат за профилактика на редица заболявания.

Техниките и движенията в Таекуон-до са разработени на базата на съвременните научните познания в областите – Физика, Биомеханика, Биохимия, Анатомия,   Медицина и Физиология. Прилагането на научните познания в техниките на Таекуон-до, обуславя и тяхната висока ефективност. Наред с това, обучението в Таекуон-до ни запознава и с науки като Психология, Педагогика, Теория и методика на спортната тренировка. Всичко това дава на трениращите солидна обща култура и задълбочени познания в различни сфери на науката.

В Таекуон-до “До” се тълкува като “път в живота” или “начин на живот”, което показва, че практикуването на Таекуон-до не е само тренировъчен, а и възпитателен процес с философски аспект. От трениращите се изисква спазване на строго определени морално-етични норми на поведение и усвояването на основните човешки добродетели –   хуманност, вежливост, чувство за дълг, коректност, благоприличие,   уважение, честност, взаимопомощ.   Всички те са необходими за изграждането на  ценностите, залегнали в основата на Таекуон-до – мир, свобода, справедливост. Запознаването с моралните принципи на бойното изкуство, води до изграждането на правилно поведение,  възпитание и нравственото израстване на личността.

Резултатите от практикуването на Таекуон-до, постепенно придават увереност в собствените възможности, която заедно с бойните умения ни помага да бъдем винаги съпричастни и да не гледаме безучастно несправедливостите около нас. Системното практикуване на бойни изкуства има важен принос към  ползотворността на работното място и ежедневието на човек.

Една от дефинициите за щастие е: “Дългосрочно състояние на ума, базирано на прецизното възприемане на реалността”.   Водеща цел на бойното изкуство Таекуон-до е достигането на добър и щастлив живот, благодарение на:

    • Зачитане на основополагащите човешки ценности – мир, свобода и справедливост.
    • Развиване на силна и автентична личност.
    • Възприемане на положително отношение.
    • Придобиване на знания и умения в различни области.
    • Намиране на баланс между работа и учение, семейство и приятели, свободно време и почивка.

Таекуон-до е особено подходящо да се практикува от деца. То допринася за развиването на децата в множество аспекти, подобрявайки координацията, равновесието и ориентацията. Практикувайки Таекуон-до децата се запознават по между си и развиват нови приятелства. Повишава се устойчивостта на вниманието и способността да се реагира адекватно в трудни и бързо променящи се ситуации. Децата получават възможност за изява и участие на различни мероприятия, това създава допълнителен интерес и стимул да постигнат повече в бойното изкуство, учението и живота.

Клуб Евроатлас със своя дългогодишен опит в бойните изкуства е специализиран в комплексно обучение по Таекуон-до на начинаещи, напреднали и експерти от всички възрасти. Качеството на обучението е гарантирано от висококвалифицираните, международно сертифицирани инструктори работещи в клуба. Евроатлас предлага модерни форми и условия за обучение, съобразени с времето, в което живеем.

В Евроатлас можете да се научите не само на техники за самозащита, а и на философията „До”.