Мисия

        Таекуон-до е съвременното лице на модерните Корйски бойни изкуства. Създадено е преди по-малко от век, изградено е върху модерни принципи описани заедно с над 3000 техники в „Енциклопедия Таекуон-до”. Това доближава Бойното изкуство до науката. От тази гледна точка Таекуон-до не само трябва да се практикува, а да се изучава и да се развива.

         Днес една методика за обучение по Таекуон-до с над 20 годишна давност е морално остаряла и неефективна. Това е само едно от нещата, които следва да актуализират. Модерните компютри и интернет технологии позволяват редица иновации в областта на Бойните изкуства.

         Клуб Eвроатлас формулира своята мисия: “Иновативно развитие на Корейските бойни изкуства”  и чертае пътя за нейното реализиране посредством следните основни цели:

    • Да предлага висококвалифицирано обучение във всички аспекти на Корейските бойни изкуства.

Днес висококвалифицираните инструктори и Майстори по Корейски бойни изкуства не са единици и достъпът до тях е открит. Бойните изкуства могат да бъде показвани цялостно в автентичният им вид, без да бъдат смесвани със свръхестествени елементи. Така практикуващите Бойни изкуства остават реалисти, с отворени очи и отворено съзнание, защото бъдещето на бойните изкуства зависи от тези които се обучават днес.

    • Да създава позитивен имидж на Бойните изкуства.

На последък има прекалено много отрицателна енергия вътре, в самото общество на Бойните изкуства. За да се подобри имиджа на Бойните изкуства и да се получи позитивен резултат е нужно премахването на съществуващите догми и въвеждането на иновации. Предлагането на оптималния баланс между количеството и качеството привлича повече практикуващи с желание да се занимават с Бойни изкуства.

  • Да предлага модерни форми за обучение, съобразени с принципите на Бойните изкуства.

    Сега практикуващите Бойни изкуства имат прекалено много ангажименти и това се отразява негативно на обучението им. За да компенсират това, те трябва да бъдат обучени да намират баланс в напрегнатото ежедневие. Сега е времето за иновации в Бойните изкуства, спомагащи те да се развиват и актуализират.
    • Да предоставя актуална и достоверна информация за  Бойните изкуства.

С новото хилядолетие идват промените и докато Майсторите и инструкторите запазват традициите в организациите си, те са част от променящият се свят навън. Далеч сме от времето на съперничещите стилове, школи и дуелите между тях. Днес обаче, практикуващите Бойни изкуства ежедневно се самоограничават, приемайки едно единствено “До” (стил/философия), така те губят реалната представа за Бойните изкуства и се провалят. Провалят се, вярвайки, че техните Майстори и инструктори говорят “върховната истина”. В крайна сметка техните самоограничени са резултат от начина им на мислене. Брус Лии е знаел това, ген. Чой е знаел това, ние също знаем това и разпространяваме идеите за неограниченост на мисленето на нашите ученици. Нека започнем да се учим и да разбираме различното, за да може да научим и постигнем повече в Бойните изкуства.

Инструктори