Клубът

        Eвроатлас е един от първите клубове по Таекуон-до в България. Основан е в началото на 1990 г. в гр. София от Станимир Пеев, който през 1996 се отказва от Таекуон-до. Клубът е обновен през 2000 от Б. Атанасов и К. Кукушев.

Пълната история на клуба е на сайта история.

IM000838кn

        Мисията на клуб Eвроатлас е ”Иновативно развитие на Корейските бойни изкуства”, основните цели на клуба са:

 • Да предлага висококвалифицирано обучение във всички аспекти на Корейските бойни изкуства.
 • Да създава позитивен имидж на Бойните изкуства.
 • Да предлага модерни форми за обучение, съобразени с принципите на Бойните изкуства.
 • Да предоставя актуална и достоверна информация за Бойните изкуства.
 • Да предлага международни сертификати по Таекуон-до.
 • Да разчупи стената от арогантност, която заблуждава много Майстори, инструктори и практикуващи Бойни изкуства.

Всичко за мисията и целите на клуба е на сайта мисия.

       Практикуването на Бойни изкуства, постепенно придават увереност в собствените възможности, която заедно с техническите умения ни помага да бъдем винаги съпричастни и да не гледаме безучастно несправедливостите около нас. Системното практикуване на бойни изкуства влияе позитивно върху ползотворността на работното място и ежедневието на човек.

Повече за обучението по Таекуон-до.

 

        Клуб Eвроатлас със своя дългогодишен опит в Бойните изкуства предлага модерни форми и условия за обучение, съобразени с времето, в което живеем:

 • Обучение за всички възрасти от квалифицирани инструктори.
 • Оптимизирана програма за обучение –  материалът е разделен на общи теми и  равномерно е разпределен в рамките на седмичния график.
 • Изпити за технически степени – провеждани по изискванията на Адвансед Таекуон-до.
 • Семинари с Майстори по Бойни изкуства.
 • Предоставяне на подходящи учебни помагала и оборудване.
 • Атрактивни условия за членство – позволяващи на всички желаещите да практикуват Бойни изкуства.

Информация за залите, графикът, изпитите  и цените е публикувана на сайта зала.

Инструктори