Бизнесът ITF 3 – дъмпинг

Rating: 3.1/6. From 11 votes.
Please wait...

Дъмпинг – Насищане на пазара със стоки на цени, по-ниски от реалните, с цел да се елиминира конкуренцията.

Съществуването на три международни федерации по Таекуон-до с името ITF и техните ценоразписи бяха подробно разгледани в Бизнесът ITF. Всеки прочел статията трябваше да прецени дали посочените особености на различните международни организации трябва да бъдат наречени „предимства” или „недостатъци”. Нека сравним техните особености добавяйки още един участник.

itf_taek

Новият – стар участник е Unified ITF на GM Kwang Sung. Той е стар защото съществува от 2004, но е нов защото до сега работеше предимно в САЩ. На проведеният в Ирландия семинар през 2012, GM Kwang Sung изрази желанието си да работи в целия свят и огласи визията си как ще го постигне. Според него трябва да се наблегне на три основни момента:

 • Разпространение на Таекуон-до по целия свят в автентичният му вид, като Бойно изкуство, посредством международни семинари с негово лично участие. GM Kwang Sung заяви готовността си да посещава бедните страни срещу минимални финансови изисквания, дори ако се налага на собствени разноски.
 • Безплатно членство. Без континентални федерации. Достъп за всички национални организации или клубове по Таекуон-до, без ограничение за броя на представителите от една държава или изискване за размер на организацията.
 • Организиране на открити международни турнири.

Нека започнем с разглеждането на характеристиките на организациите по техния ред:

 1. Управление – логично е да се предпочете демократичното управление. То има своите недостатъци,  но за сега не е измислено нещо по-добро. Съществения недостатък на  едноличното управление е, че когато лидера изгуби възможност да ръководи то организацията спира да функционира или се разпада.
 2. Публичен ценоразпис – означава прозрачност  и е за предпочитане.
 3. Валута – гъвкавостта да се работи в няколко валути е за предпочитане.
 4. Допуска членство – приемането на  федерации и клубове, означава отворена организация и е за предпочитане. Елиминира се възможността за дискриминация на национално ниво.
 5. Континентална федерация – без континентална федерация е за предпочитане. Означава по-малко бюрокрация и по-малко разходи за членски внос.
 6. Сертифицира степени – сертифицирането на черни колани дан е за предпочитане.  Обикновено националните организации предпочитат да сертифицират ученическите степени, като по този начин генерират приходи и финансират дейността си.
 7. Събира членски внос – никой не желае да му броят членовете  и да плаща за всеки от тях. По-добре е членския внос да бъде за организация, но всеки би предпочел да не плаща членски внос.
 8. Цена за членство – най-ниската цена е за предпочитане, но отличният вариант е то да бъде безплатно.
 9. Цена на сертификат за I дан – нормално е да се предпочете най-ниската.
 10. Цена на сертификат за международен инструктор – нормално е да се предпочете най-ниската.
 11. Насоченост – тук всеки избира според вкусът си. Определено спортът, бизнесът и политиката не бива да пречат на бойното изкуство.
 12. Въведени изменения – ако приемем, че измененията в състезателния правилник не променят бойното изкуство то измененията във формите или екипите определено го правят. За предпочитане е Таекуон-до да бъде в автентичния си вид.
Характеристика ITF-V ITF-C ITF-NK Unified ITF
Управление демократично еднолично псевдо   демократично еднолично
Публичен   ценоразпис не да не не
Валута usd, euro usd euro usd
Допуска   членство на федерации федерации и клубове федерации федерации и   клубове
Континентални   федерации да не да не
Сертифицира   степени дан дан и гуп дан дан
Събира   членски внос от организации организации   и  членове организации никой
Цена за   членство ниска много   висока висока безплатно
Цена на   сертификат за I дан ниска ниска висока много ниска
Цена на   серт. за меж. инстр. ниска висока висока ниска
Насоченост спортна бизнес политическа   и спортна бойно   изкуство
Въведени   изменения в правилник форми добок,   правилник няма

Резултат:

33% 25% 8% 75%

 

Сега може да преброим предпочитаните характеристики /подчертани в таблицата/  на различните международни организации. Тяхното количество изразено в проценти  от общия брой е крайният резултат или общата оценка на всяка организация:

 1. Unified ITF – 75%
 2. ITF – Vienna – 33%
 3. ITF – Canada – 25%
 4. ITF – North Korea – 8%

Реално погледнато и четирите международни организации предлагат едно и също! Разликата е в нюансите. Крайния резултат не цели да показва коя организация е “The BEST”. Крайния резултат показва коя международна организация е за предпочитане.

Днес съществуването на четири организации с името ITF е факт. Това дава възможност на повече организации да работят за развитието на Таекуон-до спрямо времето  на ген. Чой и единственият ITF.

(Visited 108 times, 1 visits today)
Rating: 3.1/6. From 11 votes.
Please wait...