Бизнесът ITF 2 – дефицит

Rating: 4.8/6. From 10 votes.
Please wait...

Когато на даден пазар търсенето е по-голямо от предлагането, тогава имa дефицит /недостиг/. Когато на даден пазар предлагането е по-голямо от търсенето тогава има излишък. Равновесието е такова състояние, при което противоположните сили се уравновесяват и не съществува тенденция към промяна. Конкуренцията на пазара води до намаляване на цената, което намалява предлагането и увеличава търсенето, което съкращава излишъка.

Така е при бизнеса, но практически в света на Таекуон-до е същото!

Дефицитът води до възникване на множество нови международни организации. Те предлагат все по-достъпни и по-изгодни условия спрямо конкурентите. Членовете им ще продължат да преливат от една организация към друга до постигането на баланс. Имено поради това някои от организациите се капсулират, чрез прилагането на рестриктивна политика и въвеждането на тоталитарни нюанси в управлението си.

Политика? Точно така, повечето международни организации са силно политизирани, независимо че политиката е несъвместима с Бойното изкуство. За това тези организации наблягат предимно на състезанията, стремят се към членство в по-големи международни спортни организации и изискват от членовете си да бъдат национално признати спортни организации. Тук проличават и недостатъците на тези организации. В страни, където законодателството признава само олимпийските спортове се стига до „брак по сметка” с представителите на WTF. Такъв е примерът с Полша от 2010, където националните представители на ITF-V са станали членове на Олимпийският стил WTF само за да останат признати от държавата дори и индиректно.

Списъкът на международните организации е дълъг и продължава да расте:

 1. International Taekwon-do FederationITF-V, GM Pablo Trajtenberg
 2. International Taekwon-do FederationITF-C, GM Choi Jung Hwa
 3. International Taekwon-do FederationITF-NK, Prof. Dr. Chang Ung
 4. Advanced TaeKwon-Do InternationalATI, GM James Lim
 5. ALLIED INTERNATIONAL TAEKWON-DO COUNCILITF-AC, GM Jong Soo Park
 6. Unified  International Taekwon-do Federation UITF,  GM Hwang  Kwang Sung
 7. International Traditional Taekwon-do FederationITTAF, SM Mario Pons
 8. International Taekwon-do AssociationITA, GM James S. Benko
 9. TAEKWON-DO INTERNATIONALTKDI, GM Suk Jun Kim
 10. World Taekwon-Do AllianceWTA, Great GМ Nam Tae Hi
 11. International Ch’ang-Hon Taekwon-Do FederationICTF, Master Joe Cariati
 12. International Original Taekwon-Do Federation – IOTF, GM Len G. Kirschbaum
 13. United States Taekwon Do FederationUSTF, GM Charles E. Sereff
 14. Action International Martial Arts AssociationAIMAA, GM Hee Il Cho
 15. All International TaeKwon-Do Federation –AITF, GM Kwang Duk Chung
 16. ITF Traditional, Authentic, OriginalITF-TAO, Master R. Klassen

Повечето организации използват в името си ITF. Това явно се счита за печеливш маркетинг в комбинация с термини като: оригинален, класически, автентичен, традиционен и т.н. Това е свързано с общият им произход от ITF и практикуването на общ стил създаден от ген. Чой и описан в енциклопедия Таекуон-до. Големят брои организации и нюансите, които те предлагат насочват Таекуон-до по пътя на Карате. Явно за сега това е единственият път, по който Таекуон-до може да оцелее и да се развива.

Организациите с име ITF вече са загубили „магията” с която да привличат нови членове, а също така се провалят в опитите си да обединяват Таекуон-до.

Много от новите организации имат характеристиките на т.н. Американски бизнес стил където:

 • За членове могат да се приемат не само организации, но и отделни клубове.
 • Липсва междинното звено от континентални организации.
 • Членският внос е индивидуален за всеки член.
 • Организацията сертифицира не само степени дан, но и гуп.

Обикновено тези характеристики в съчетание с неполитическа и оупън ориентирана организация са противоположността на спортно насочената политизирана организация. Разбира се днес всеки има право на избор.

Дали ген. Чой е предвиждал подобно бъдеше за ITF, когато на последният си семинар се е обърнал към присъстващите старшите черни колани с думите: „Таекуон-до не се нуждае повече от ген. Чой. Всички вие сте ген. Чой сега.”? Едва ли ген. Чой е бил толкова остарял, че да не се досети за възможен подобен сценарии, но едва ли е бил и толкова далновиден, за да предвиди днешния дефицит.

Дефицитът сред носителите на старши черни колани също е фактор. По времето на ген. Чой гранд майсторите бяха единици. След смъртта на ген. Чой броя на Майсторите и Гранд майсторите рязко нарастна. Това е основната причина напоследък да се говори, че вече VII дан е новият IV дан /спрямо времето на ген. Чой/. Логично е в една тоталитарно управлявана от ген. Чой организация, каквато бе ITF да е имало „политическа цедка” за майсторите. Случващото се след смъртта на ген. Чой повдига и въпроса дали деветте степени дан са достатъчни. Поради това някои от международните организации въвеждат степен 10-ти дан – например Kukkiwon /World Taekwondo Headquarters/.

При наличието на дефицит ще увеличи предлагането. Водени от пазарните механизми рано или късно ще стигнем до равновесие. Цената на това равновесие ще е промяната на едни или други аспекти от Бойното изкуство. Таекуон-до няма да остане „традиционно” или “оригинално”. Неговата  промяна вече е реалност. Свидетели сме на различни състезателни правилници, различни обяснения на основни принципи като „вълната” и различни регламенти за присъждане на черни колани, майсторски и Гранд майсторски степени.

Всички тези промени могат да се нарекат “развитие на Таекуон-до”, но дали са в контекста на Бойното изкуство?

Таекуон-до ще продължи да съществува и да се развива. Посоката, в която ще поеме вече не се определя от един човек /ген. Чой/, а от много Гранд майстори и международни организации. Общото между всички тях освен Таекуон-до е интересът, който ги води в посока бизнес.

 

(Visited 49 times, 1 visits today)
Rating: 4.8/6. From 10 votes.
Please wait...