Бизнесът ITF – сертификати срещу USD или EURO

Rating: 4.9/6. From 8 votes.
Please wait...

Съществуването на три международни федерации по Таекуон-до с името ITF е факт след смъртта на създателя на таекуон-до ген. Чой през 2002г. Освен очевидната прилика в имената, тези федерации имат и още една малко известна прилика – всяка от тях има ценоразпис. Тези ценоразписи имат своите особености, а какви са те е темата на този материал.

Започваме с ITF-V, тъй като за тях разполагаме с подробна информация. Те са международна организация, управлявана от Управителен съвет по демократично приет устав. Считат се за наследници на ITF. През 2003г. провеждат конгрес, на който твърдят, че са избрали законно свой президент. Развиват спорта Таекуон-до и имат множество международни мероприятия. Въвели са изменения в състезателния правилник. Държат правата върху емблемата „ITF” и надписът с „дървото” на гърба на добока за територията на ЕС. Управителният съвет на международната федерация е одобрил ценоразпис, който е в сила от януари 2004г. Цените са дадени в USD и в EURO за някои държави от Европа. При слаби икономическите показатели на страните членки от ITF-V предлагат 25% или 50% отстъпка от обявените цени. Например България ползва 50% отстъпка от цените на ITF-V. Българска Асоциация по Таекуон-до /БАТ/ членува към ITF-V.

За членство към ITF-V се изисква националната организация ежегодно да заплаща членски внос по 50$ за всеки инструктор към ITF-V. Срещу този членски внос инструкторът получава от международната федерация сертификат наречен плакет /plaque/, валиден една календарна година. От ITF-V изискват националните организации да закупят минимум 10 плакета годишно и да имат минимум 20 притежатели на черни колани. Допуска се членство на една или повече национални организации при определени условия – например в Аржентина са четири. От миналата година ITF-V имат изискване по 8.2.f от устава си всички черни колани ненавършили 18г. да носят младши черен колан /junior black belt/ с хоризонтална бяла ивица по средата.

Цената на сертификат за черен колан I дан е 100$. От тази цена 75$ са за ITF-V, 5$ отиват в националната организация, а останалите 20$ са за изпитващият инструктор. Това е в идеалния случай, когато националната организация предлага сертификата на 100$ и не ползва отстъпка.

Обикновено сертификатите се предлага на по-висока цена. У нас се предлагат на около 150 EURO, от които 26.25 EURO /заради 50% отстъпка/ отиват за ITF-V, а остатъка в националната организация. Отстъпката от 50% за България важи и за цената на плакетите.

 

ITF-C е личната международна федерация на GM Choi Jung Hwa – син на създателя на Таекуон-до. Създадена е през 2001г. в Канада, развива Таекуон-до като бизнес посредством множество международни семинари и особености при условията за членство. Въвели са изменения във формите. От ITF-C явно няма какво да крият и са публикували ценоразписът си на официалния  сайт на организацията. Цените са дадени в USD и са валидни от януари 2010г. Предлагат членство на Национални организации /INO/ или отделни клубове /MO/. Според информацията, с която разполагаме предлагат отстъпки, като за България е 50%. Българска Федерация по Традиционно Таекуон-до /БФТТ/ членуваше към ITF-C до края на 2010г.
За членство към ITF-C се изисква регистрация от 500$ за национална организация от минимум 5 клуба или 200$ за самостоятелен клуб. Отделно от това ежегодно националната организация трябва да купува статус карти /по 20$/ за притежателите на черни колани. Националните организации трябва да имат минимум 50 притежатели на черни колани в противен случай се водят като клубове. Прави впечатление и наличието на членски карти и за ученически степени /цветните колани/ струващи на националната организация по 5$ всяка.
Цената на сертификата за черен колан I дан е 100$. Това е крайна цена към практикуващия, като националната организация получава 5$, а изпитващият получава 20$, остатъкът от 75$ отива в ITF-C. Дадена е цена на сертификат за гуп /цветен колан/ от 0.75$!

ITF-C приема плащания online посредством кредитна карта, което е огромно улеснение и съкращава разходи на националните организации.

ITF-NK е международната федерация управлявана предимно от Корейци. Счита се за пряк наследник на ITF. Развива Таекуон-до като продължение на Севернокорейската политика. Въвели са изменения в добоците и състезателния правилник. Информацията за цените им е оскъдна, но от бланката, с която разполагаме се вижда достатъчно.

Цените на ITF-NK са  дадени в EURO. Посочените цените са към международната федерация. Предполага се, че предлагат 50% отстъпка за България. Българска Федерация по Таекуон-до /БФТ/ членува към ITF-NK.

При ITF-NK подобно на ITF-V предлагат плакети, но на цена от 165 EURO /за първата година/ и 125 EURO /годишно след първата година/. Не са дадени цени за членство на ученически степени /цветни колани/.

Цената на сертификата за черен колан I дан е 85 EURO към международната федерация. Крайната цена към практикуващият и хонорара на изпитващият се определя от националната организация. В България крайната цена на черен колан I дан е около 150 EURO.

 

Националните организации закупуват от ITF предимно сертификати за черни колани. Може да бъде направена съпоставка на цените на сертификатите за черните колани към отделните ITF. Курса USD/EURO при сравнението се приема 0.7 като е при ITF-V.

От направената съпоставка цените на сертификати за черни колани е видно:

 • Цените при ITF-V и ITF-C са идентични.
 • Цените при ITF-NK са по-високи с 50% – 60%.

За да имат право инструкторите по Таекуон-до ITF да провеждат изпити за технически степени те трябва да бъдат минимум IV дан и да притежават сертификат за международен инструктор. Цената на този сертификат е различна в трите организации.

Става ясно, че най-скъпи сертификати за черни колани  и международен инструктор се предлагат от ITF-NK.

Освен цените на сертификатите другият важен аспект е цената на членството. Разполагаме с достатъчно информация, за да направим съпоставка на цените за членство между ITF-V и ITF-C. Ще приемем, че имаме национална организация от пет клуба с 50 черни колани и 200 членове с цветни колани.

За членство към ITF-V се изискват общо 500$:

 • Плакети  10 по 50$ = 500$.

За членство към ITF-C се изискват общо 2500$:

 • Регистрация от 500$.
 • Статус карти за черните колани 50 по 20$ = 1000$.
 • Членски карти за цветни колани 200 по 5$ = 1000$.

Всичко изглежда кристално ясно! Но винаги има „НО”, а в случая са няколко:

 • Но ITF-V има и Континентална федерация, към която също трябва да се членува и да се плаща членски внос.
 • Но по 4.13.c от устава на ITF-V националната организация е длъжна да изпраща делегат на конгреса на Континенталната и Международната федерация.
 • Но ежегодно  се организира Континентално първенство на което се изисква участие с национален отбор.
 • Но ITF-V ежегодно организира няколко международни семинара в различни точки на света и изисква близките държави членки да изпратят участници.
 • Но е препоръчително членовете на ITF-V да участват и на Световни първенства и купи организирани през година.

Достатъчно! Става ясно, че ниският членски внос е подвеждащ, защото разходите за участие в конгреси, международни турнири и семинари са четири цифрени суми в USD на човек и те трябва да се вземат предвид.

Разбира се има „но” и при ITF-C. То е свързано с годишните статус карти, който повишават значително цената за членство. Отделно продажбата на сертификата за гуп не е масова практика, но от друга страна предлаганата цена е близка до себестойността на подобен сертификат, отпечатан у нас.

От съпоставката на цените за членство между ITF-V и ITF-C се вижда следното:

 • Цената за членство към ITF-C е много висока.
 • Цената за членство към ITF-V е ниска.
 • Съществуват множество странични фактори и детайли, които влияят пряко или косвено върху цената за членство към дадена организация.

Ако обобщим всичко до тук в една таблица с особеностите на отделните ITF организации то получаваме:

  ITF-V ITF-C ITF-NK
Управление демократично еднолично псевдо демократично
Публичен ценоразпис не да не
Валута usd, euro usd euro
Допуска членство на федерации федерации и клубове федерации
Континентални федерации да не да
Сертифицира степени дан дан и гуп дан
Събира членски внос от организации организации и  членове организации
Цена за членство ниска много висока висока
Цена на сертификат за I дан ниска ниска висока
Цена на сертификат за международен инструктор ниска висока висока
Насоченост спортна, бизнес бизнес политическа, спортна
Въведени изменения в правилник форми добок, правилник
Национална организация БАТ няма за 2011г. БФТ

За всеки стигнал до тук остава сам да прецени дали посочените в таблицата особености трябва да бъдат наречени „предимства” или „недостатъци” при различните международни федерации. Само тогава може да се направи обективен избор или да се търси алтернатива.

(Visited 121 times, 1 visits today)
Rating: 4.9/6. From 8 votes.
Please wait...