Десетте задължения на ученика

Rating: 6.0/6. From 1 vote.
Please wait...

  1. Бъди неуморен в учението. Добрият ученик може да се учи навсякъде и по всяко време. Това е тайната на знанието.
  2. Един добър ученик трябва да е готов да се жертва за изкуството и инструктора си. Много ученици смятат, че обучението им е просто една стока, за която се плаща и нямат желание да участват в организационния живот на клуба. Инструкторът може да си позволи да изгуби такъв ученик.
  3. Бъди пример за учениците с по-ниски степени. Съвсем естествено е те да се стараят да те надминат.
  4. Винаги бъди лоялен и никога не критикувай Таекуон-до или методите за обучение. Ако не си доволен потърси си друг инструктор.
  5. Ако инструкторът преподава някаква техника, упражнявай я и опитвай да си служиш с нея.
  6. Запомни, че поведението на ученика извън залата се отразява на изкуството и на инструктора.
  7. Ако един ученик усвои техника от друго място и инструкторът не я одобрява, ученикът незабавно трябва да я изостави или да я тренира там където я е научил.
  8. Никога не проявявай неуважение към инструктора. Въпреки че на ученика му е позволено да не се съгласява, той трябва първо да изпълни инструкциите, а след това да ги обсъжда.
  9. Ученикът винаги трябва да проявява силно желание да се учи.
  10. Никога не предавай своя инструктор.
(Visited 295 times, 1 visits today)
Rating: 6.0/6. From 1 vote.
Please wait...